Laatst bijgewerkt op : woensdag 15 augustus 2018
 

 

WIE ZIJN WIJ?
I

PRIESTERS en
   VOORGANGER

TEAM
 

 

 KERKEN en
 KAPELLEN
I

  PAROCHIES

   ► Hilarius

   ► Theresia

    ► Wijnberg
  MISUREN
  KAPELLEN
 
 

  FEDERATIE
WEVELGEM
I

  Werking
  Sacramenten
   en communie
  Uitvaart en
    Familiemis
  Meditatie
 ● Zuster
   gemeenschap

  Vormsel 2018  

 
 

NIEUWS
I

 ● AGENDA
 ● FOTOALBUM 
 

        

 

 

   

IN DE KIJKER
I

 

 Op weg naar
 een pastorale
 eenheid

 

 
   

INSPIRATIE
I

 
  KERKNET
  Kerk en Leven
  Bond zonder
    naam
  Dagelijkse
    gedachte

 
 

VERBONDEN MET
I

  Vrij onderwijs
  Jongeren
  Verenigingen
  Woon- en
    zorgcentra
  LDC´s
 Missionarissen
 


NUTTIGE INFO
I

  De Mis volgen
   
op radio of TV

 
Voor groot
   en klein

 
 

 

>

Welkom op onze site
 CONTACTGEGEVENS

 

 
 


BANNEUX

Op zondag 19 augustus 2018 gaat onze jaarlijkse
bedevaart door naar Banneux, De kostprijs voor deze
diocesane ééndagsbedevaart 'BRUGGE-BANNEUX'
bedraagt € 24,00.
Onze bedevaarders worden afgehaald
tussen 6.45u. en 7.30u. aan de Sint-Hilariuskerk.
Dringend inschrijven op het secretariaat van de parochie,
Lauwestraat 48, van 8 u. tot 10 u. Tel. 056 42 48 05 of
 sinthilarius@scarlet.be

SINT-HILARIUSKOOR
Het lot en het bestaan van
het Sint-Hilariuskoor Wevelgem is bezegeld
Lees meer ....

   

Abonnement
Kerk en Leven

 

 

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint-Hilarius - Sint-Theresia - Onbevlekt Hart van Maria