AGENDA

 

Sint-Hilarius Sint-Theresia Wijnberg

SINT-HILARIUS 

Woensdag 13 december: H. Lucia
08.30 u.         
Mis in het klooster

Donderdag 14 december: H. Johannes van het Kruis
08.30 u.         
Mis in het klooster

Vrijdag 15 december:
08.30 u.
          Mis in het klooster.
18.00 u.
          Rozenkrans + aanbidding in het klooster. 

Zaterdag 16 december: Omhaling Welzijnszorg
17.00 u.
          Fundatiemis voor Maria Doutrebon

Zondag 17 december: 3de zondag van de advent
08.30 u.         
Mis in ‘t klooster

16.30 u.          Kerstconcert: Brugse Koren

Maandag 18 december:
08.30 u.         
Mis in het klooster

Dinsdag 19 december:
08.30 u.         
Mis in het klooster

Woensdag 20 december:
08.30 u.         
Mis in het klooster

Donderdag 21 december:
08.30 u.         
Mis in het klooster

Vrijdag 22 december:
08.30 u.
          Mis in het klooster.
08.30 u.
          Kerstbezinning SPWE 1ste en 2de graad
18.00 u.
          Rozenkrans + aanbidding in het klooster. 

Zaterdag 23 december:
17.00 u.
          Jaarmis voor Georges-Albert Henonin en echtgenote
                         Jacqueline Fontenier.


Zondag 24 december: 4de zondag van de Advent

08.30 u.         
Mis in ’t klooster
17.00 u.         
Kerstviering + school

Maandag 25 december: Kerstmis
11.00 u.
          Kerstmisviering met Echo

 
top

Sint-Theresia

Zondag 17 december: 3de zondag van de advent- Omhaling Welzijnszorg
10.00 u.         
Eucharistie voor een bijzondere intentie O.V

Zondag 24 december: 4de zondag van de Advent
                        GEEN EUCHARISTIE 

Maandag 25 december: Kerstmis
10.00 u.         
Kerstviering

 top

Onbevlekt Hart van Maria 

Vrijdag 15 december:
08.00 u.         
Kerstspel voor ouders en grootouders 

Zondag 17 december: 3de zondag van de advent-Omhaling Welzijnszorg
09.00 u.         
Eucharistie

Dinsdag 19 december:
09.00 u.         
Eucharistie 

Donderdag 21 december:
08.45 u.
          Kerstviering Vrije Gemengde Basisschool WB
14.00 u.
          Kerstoptreden kleuters voor grootouders
19.30 u.
          Christelijke Meditatie

Zondag 24 december: 4de zondag van de Advent
                        GEEN EUCHARISTIE 

Maandag 25 december: Kerstmis
10.00 u.         
Kerstviering WB met school
 

 top

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria