Tot de federatie Wevelgem
behoren drie parochies

 

  


Sint-Hilarius - Centrum - ongeveer 9.000 inwoners

Onbevlekt Hart van Maria - Wijnberg - ongeveer 4.500 inwoners

Sint-Theresia - Posthoorn - ongeveer 2.500 inwoners
 

  In samen gedragen verantwoordelijkheid werken priesters, diaken en
  leken samen om binnen de federatie een eigentijdse en levendige
  christelijke geloofsgemeenschap uit te bouwen.
  Hieraan werken ook onderwijsinstellingen en christelijk geinspireerde
  socio-culturele organisaties mee.


 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria