BENOEMING DIAKEN
STEVEN KNOCKAERT

      

Diaken Steven Knockaert kreeg van mgr. Lode Aerts, met ingang van
1 april 2018, een benoeming als voltijds diaken in de federatie
Lauwe-Rekkem. Steven was drie jaar in onze federatie werkzaam.
We zijn hem om zijn inzet en zijn dienstbaarheid
heel dankbaar en wensen hem, in zijn nieuwe functie, het allerbeste toe.

Om dank te betuigen wordt er, op zaterdag 26 mei om 17u. in de Sint-Hilariuskerk, een dankviering gehouden. Na de dienst is er een receptie in de kerk.

                 
 

Lauwe heeft vanaf 1 april niet langer een pastoor. De vermoeide priester Nikolaas Vanneste die verhuist naar Bredene, wordt vervangen door diaken Steven Knockaert (50).

De Wevelgemnaar ruilde tien jaar geleden zijn job als metselaar voor een voltijdse betrekking als diaken. In 2015 werd hij benoemd in Wevelgem. “Jammer dat ik na drie jaar Wevelgem al moet verlaten.
Ik was er omringd door een groep van fantastische medewerkers.
Ik ga vanaf 1 april aan de slag in Lauwe.” Knockaert is een vlotte man die graag zichzelf blijft. “Mijn lange haren ben ik kwijt, net zoals mijn motorfiets, maar die heb ik vervangen door een cabrio”, lacht de sympathieke diaken.
“Zelf ben ik niet zo gekend in Lauwe, maar ik ben de broer van Heidi van de Lauwse slagerij Peter en Heidi.” Steven is van kindsbeen af gelovig en leerde als misdienaar bijbelse teksten. Voor Knockaert tot diaken werd gewijd, was hij negen jaar vrijwilliger bij de Sint-Michielsbeweging. Steven Knockaert zal samen met priester Chris Deconinck de federatie Lauwe-Rekkem leiden.

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria