BRIEF VAN ZUSTER DINA VANNOORDEN 2011-2012

 

Met rasse schreden gaan we naar Kerstmis toe en tegelijk verhaast zich het einde van 2011. Van harte wens ik u en uw familie een vrede- en vreugdevol Kerstfeest
en een heilvol nieuw jaar 2012. Weeral een jaar voorbij, hoor je hier en daar.
Heb je ook de indruk dat alles blijkbaar vlugger gaat dan vroeger? Misschien
omdat we onze jonge jaren achter de rug hebben onze grote toekomstdromen opgeborgen zijn?


Straks zingen we weer van "vrede op aarde …." aan mensen van goede wil"…
Wat heeft de wereld en wat hebben wij die vrede broodnodig. Moge de Heer
Jezus in deze Kersttijd de vrede bespoedigen overal in de wereld : hier, in de Arabische landen, in het Midden Oosten, in Afrika … en dan denk ik - hoe kan het
ook anders - aan Congo waar een stuk van mijn hart gebleven is bij de vele
mensen die echt vrienden zijn geworden en waarmee we verbonden blijven.

Vorige maandag kregen we bezoek van zuster Anne - uit Mateko/MokaIa; ze is
reeds terug naar haar missie vertrokken. Zaterdag laatst : een telefoon uit
Kinshasa. Het gaat er niet goed, dat is kort samengevat. Iedereen houdt zijn hart vast en zijn adem in om wat er hen eventueel te wachten staat nu Kabila officieel als president werd bevestigd. Duizenden zijn de stroom overgestoken naar
Congo-Brazaville om aan het ergste te ontsnappen. Nunga, die voor studie en
stage in Kinshasa zit komt sommige dagen het huis niet uit omwille van zijn
veiligheid. Laten we met hen hopen dat het sluimerend geweld niet losbarst en
nog meer slachtoffers maakt, nog meer leed, miserie en armoede veroorzaakt.

In Mateko en Mokala gaat het leven verder, ondanks de spanning die zich ook in
de brousse laat voelen. De scholen zijn gestart met veel leerlingen en ze gaan
door, maar er zijn reeds heel wat leerlingen afgevallen omdat ze hun schoolgeld
niet kunnen betalen; anderen, die het tot Kerstmis konden halen, zullen tijdens
de kerstvakantie opnieuw de "tour de famile" doen, proberen nog wat bijeen te sprokkelen bij hun ooms om het 2de trimester door te komen; arme kinderen
- welke toekomst?
Een nieuwe flinke dokter probeert het hospitaal in Mateko zo optimaal mogelijk draaiende te houden ondanks een serieuze tegenslag : hun echografie doet het
niet meer. We proberen hen, met hulp van Memisa een nieuwe te bezorgen,
zodat de mensen zo goed mogelijk diagnoses kunnen bekomen.

Naast hun studie proberen onze studenten ons zo goed mogelijk op de hoogte
te houden van de situatie. Eli Kibal bv. zit in Kikwit, iets veiliger dan Kinshasa,
waar hij na zijn stage al weer aan de slag is om het diploma van laborant te halen
en dan wat te kunnen verdienen voor zijn familie. Hij heeft nog 4 broers in het middelbaar. Zijn droom was eigenlijk dokter worden maar dat bleek, gezien de familiale omstandigheden, financieel niet haalbaar.
Nunga Butey, die in Kinshasa verblijft, houdt ons van daar uit op de hoogte van
de toestand. Hij heeft intussen zijn licentie als landbouwingenieur behaald.
Zoals zo velen hier is hij ook daar momenteel werkzoekende; maar hij blijft niet
bij de pakken zitten. Met een beetje voorspraak kan hij een gatis stage lopen in
het project van de Belgische Technische Co÷peratie (BTC) in Kinshasa, in de hoop er wellicht begin volgend jaar aan de slag te kunnen als het project verlengd wordt
en de voorziene uitbreiding mogelijk wordt. Hij volgt nog lessen informatica want
die kennis is vereist om in het project te werken. Ja, zij die de "zwarten" lui
noemen, die hebben de harde werkers in Congo blijkbaar nog niet ontdekt of ontmoet. Jammer van hun vele vooroordelen. Wie ze van dichtbij leert kennen
denkt er wel anders over, daarom blijven we hen ook steunen.

Indien je, ondanks de crisis, toch een steentje wilt bijdragen om hun lot wat draaglijker en ietwat menselijker te maken, zal dit met veel dank aanvaard worden.
Je kunt ermee terecht op rekening :
BE 4715 3618 2152 van VZW zuster Maricolen - melding Missie Mateko/Mokala.

Met heel wat hartelijke dank en onze beste wensen voor een vredig, gelukkig en voorspoedig 2012.

Zuster Sabina Vannoorden

 

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria