BRIEF ERIC DUHAMEL 2012

 Beste missievrienden,

 

 Ik dank van harte het missiecomité voor zijn inzet gedurende het voorbije jaar 2011
 en voor de goede steun die ik mocht ontvangen, vrucht van een perfect geslaagd
 missiefeest.
 Wellicht hebt ge al vernomen dat ik per 5 augustus e.k. 50 jaar priester ben.
 Niet te geloven maar waar!

 Ik nam contact met pastoor Jean-Marc. We gaan dit jubileum wat markeren met een
 dankmis op zondag 23 september om 11 u. in de Sint-Hilariuskerk.
 Onmiddellijk na deze mis (die zal geanimeerd worden door het ECHO-koor) zal
 men achteraan de kerk een kleine receptie organiseren.

 Verder wens ik u alle goeds.

 Eric

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria