NIEUWJAARBRIEF VAN ZUSTER LIESBETH FOULON

      

 

Op 8 december 2011 schreef Liesbeth Foulon  het volgende:

Beste Eddie en leden van het missiecomité, 

6 december was een heuglijke dag voor mij… Want sinterklaas, het missiecomité van Wevelgem, had zomaar 1500 euro gestort op onze missierekening ten
voordele van Siloë Workshop, onze beschuttende werkplaats voor blinden in Zuid-Afrika! Of we blij zijn!

Graag wil ik jullie dan ook van harte bedanken voor al jullie inzet en ook de inzet van zo velen voor een zeer geslaagd missiefeest! Dat valt zeker niet
te onderschatten! Als lid van het missiecomité in Heule zie ik hoeveel mensen daarbij betrokken zijn en hoe zij noch tijd noch moeite besparen om er een geslaagd en fijn gebeuren van te maken! Beste dank!

De Siloë Workshop blijft het moeilijk hebben daar de staat heel wat subsidies heeft ingetrokken. Hopelijk kunnen zij toch overleven. Door een treffelijk dagloon kunnen deze blinde mensen hun gezin onderhouden en hun kinderen laten verder studeren waardoor ze uit de kring van de armoede geraken.

 

Met heel veel dank en vriendelijke groeten aan jullie allen,

Zr. Liesbeth Foulon

 

                 
 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria