BRIEF (5 OKTOBER 2016) VAN ZUSTER LIEVE STRAGIER

 

Als missionaris heb ik eerst gewerkt op de Filipijnen (van 1987 tot
1995) en toen onze congregatie in 1995 een nieuwe missie begon
in MongoliŽ, was ik ťťn van de vier pioniers die ernaar toe trok.
Ik heb er meegewerkt aan de voorbereiding van jongvolwassenen
op het doopsel, heb gewerkt met de straatkinderen en was ook
econoom van de missie.  

In mei 2010 werd ik tijdens het Algemeen Kapittel van de
congregatie verkozen tot raadslid in het algemeen bestuur.
Het betekende dat ik in Rome kwam wonen en van dat moment
mijn missie wereldwijd werd. 

Op het laatste kapittel in juli dit jaar, werd ik verkozen tot
algemene overste van de ICM congregatie, voor de komende
zes jaar. Mijn werk blijft hetzelfde als de voorbije zes jaar, maar
nu draag ik wel de eindverantwoordelijkheid. 
Onze congregatie, de Zusters Missionarissen van het
Onbevlekt Hart van Maria (ICM), is in Vlaanderen beter gekend
als de Zusters van de Jacht (ons huis in Heverlee staat immers
gebouwd in de wijk “de Jacht” in Heverlee... eens het jachtdomein
van de Hertog van Arenberg)

We telden op 1 juli 2016 623 leden, van 15 verschillende
nationaliteiten en werkzaam in de volgende landen: BelgiŽ,
BraziliŽ, Burundi, Cameroon, Caribbean (HaÔti, Dominica en
St. Croix), Congo, Guatemala, Hong Kong, Taiwan,
MongoliŽ, IndiŽ, Filipijnen, Senegal en VSA.

Ons Generalaat is in Rome, van waaruit het algemeen bestuur
werkt. 

Ons algemeen bestuur bestaat uit 4 zusters: Rachel Oommen,
Indische die in IndiŽ werkte, Adrienne Bonzangani, Congolese
die in Congo haar missie had en Emily Jocson, Filipijnse die in
de VSA, meer bepaald in Texas bij de immigranten werkzaam
was en ikzelf. 

Het kapittel gaf de grote richtlijnen voor de komende zes jaar.
Als congregatie willen we dieper intreden in het bewustzijn dat
we als ……N geschapen zijn en dat we maar een klein deeltje zijn
in het ‘Grote Verhaal’ van de evolutie van de kosmos.
We zien rondom ons hoe veel van de menselijke structuren en
systemen onze oorspronkelijke ťťnheid verbreken en leiden tot
verdeling, uitsluiting, vernieling, uitbuiting en dood. Als ICM
congregatie willen we niet langer deel uitmaken van een cultuur
van geglobaliseerde onverschilligheid die onze wereld regeert.
Waar polarisatie optreedt, zoeken we naar EENHEID; waar er
uitsluiting heerst, streven we SAMENHORIGHEID na; waar er
vernieling is willen we HELING/GENEZING brengen, waar er
uitbuiting is, moeten er RECHTVAARDIGE VERHOUDINGEN
gecreŽerd worden; waar er dood is, willen we LEVEN brengen. 

Dit nieuwe bewustzijn van een zich ontwikkelende kosmos
vraagt van ons eerst en vooral de verandering van ons eigen
denkpatroon, van onze eigen houding en benadering in het
beleven van onze identiteit als vrouwen, als ICM religieuze
missionarissen. 

Als congregatie engageren we ons om: 

- Kiezen om naar de periferie van de maatschappij te gaan,
waar anderen niet wensen te gaan: bij de uitgestotenen,
de gemarginaliseerden en de meest kwetsbaren.

- In wederkerigheid samenwerken met bewegingen die inzetten
op vrede, rechtvaardigheid en verzoening, op de heelheid van
de schepping.

- Zorg dragen voor ons “Gemeenschappelijk Huis” (Laudato Si).

- Maximaal gebruik maken van de sociale media voor netwerking
en samenwerking ten voordele van Rechtvaardigheid, Vrede en
heelheid van de Schepping (JPIC).

- Het leven in al zijn vormen bevorderen om samenhorigheid
en gemeenschap te scheppen. 

Onze belangrijkste taak als algemeen bestuur is verzekeren dat
de visie en de zending van onze congregatie beleefd worden
volgens de veranderende noden in kerk en wereld, die ons
uitnodigen tot een creatief antwoord. We bezoeken de landen
waar onze zusters werken en houden regelmatig contact.
We zien toe op de vorming van kandidaat-missionarissen en
zorgen voor een programma van voortgezette vorming en
animatie van onze zusters. Een groot deel van onze tijd gaat in
gezamenlijke studie en bezinning over de te volgen richting in
ons missionair engagement en ook de concrete noden en
moeilijkheden in elke missie krijgen onze aandacht. 

Lieve Stragier, icm

Rome, 5 oktober 2016 

 

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria