CORONABRIEF WIELFRIED VANHOUTTE  MEI 2020

 Beste vrienden in Wevelgem,

 Jullie vraag om iets te schrijven rond mijn ervaringen hier naar
 aanleiding van de corona-pandemie, verraadt al dat het hier niet om
 iets ‘alledaags’ gaat, maar om een ontwikkeling die het leven van
 nagenoeg elke burger op deze planeet onverwacht en snel
 ondersteboven heeft gegooid. Inderdaad, we waren via het
 internationale nieuws op de hoogte van de gebeurtenissen in China,
 en hoe het zwaartepunt zich nadien naar Europa had verplaatst.

 De Filipijnse autoriteiten namen aanvankelijk een afwachtende
 houding aan, hopend dat het allemaal niet zo erg zou worden.
 De grote bloemenstoet in onze stad werd uitgesteld van februari tot
 april, wat toen nog mogelijk leek. Toen we hier op 12 maart echter
 hoorden dat de lessen opgeschort waren en we meteen naar huis
 konden vertrekken voor een week, konden we niet vermoeden dat
 de verplichte ‘vakantie’ enkele dagen later zou worden omgezet in
 wat hier een ‘gemeenschapsquarantaine’ wordt genoemd.
 Overal werden controleposten opgezet door de politie en ander
 overheidspersoneel. Verplaatsingen werden gelijk in België streng
 aan banden gelegd (alleen voor het meest noodzakelijke mocht men
 buiten komen) en alle bedrijven, winkels en diensten die niet
 ‘noodzakelijk’ waren (met uitzondering van supermarkten,
 apotheken en banken) werden volledig stil gelegd.  

 Een immens probleem voor vele families natuurlijk, want geen
 werk betekent ook geen inkomen. De overheid kwam uiteindelijk
 met een massaal financieel hulpprogramma voor de armere
 huishoudens naar voor, doch het bedrag dat werd toegekend per
 gezin was teleurstellend laag en voor sommigen kwam het ook
 erg laat.

 Een van de meest merkwaardige aspecten aan deze crisis is dat
 ze niet tot de Filipijnen alleen beperkt is gebleven. Als een gevolg
 van het globale karakter van de epidemie zijn vele Filipino’s die
 in het buitenland
werkten met een contract hun werk kwijtgeraakt.
 Met tienduizenden zijn ze aan het terugkeren. Dit zal ongetwijfeld
 ook een opdoffer zijn voor vele gezinnen, die er tot hiertoe een
 matige levenstandaard konden op na houden. Zo konden ze
 bijvoorbeeld ook hun kinderen naar katholieke scholen konden
 sturen (duurder dan het staatsonderwijs).

 Scholen en universiteiten zijn nog altijd dicht, en aangezien
 klasgroepen hier tot meer dan vijftig leerlingen kunnen tellen is
 het heel onwaarschijnlijk dat scholen binnenkort gaan openen.
 Het is onnodig te stellen dat vooral kinderen uit de armere
 bevolkingsklasse
de dupe gaan worden van deze lessenstop.
 Voor het komende schooljaar zullen de leerlingen ofwel hun
 taken thuis besteld krijgen, ofwel via radio en televisie worden
 onderricht.

 Het internet kan heel nuttig zijn voor opvoeding en onderwijs,
 maar biedt helaas ook heel wat verstrooiingskansen. Daarbij is
 de kwaliteit van de verbinding vooral op het platteland verre
 van ideaal, dus is het niet de voorkeursoplossing. Voor het hoger
 onderwijs wordt intens gewerkt aan afstandsonderwijs via internet,
 maar ook daar moet men alternatieven voorzien voor studenten die
 geen betrouwbare verbinding hebben. In elk geval, leerkrachten of
 docenten worden met allerlei snelcursussen op het internet
 klaargestoomd om hun lessen in een digitaal pakket te kunnen
 aanbieden. 

 In de kerken is de toestand ook nog niet gestabiliseerd.
 De Filipijnse bisschoppenconferentie heeft al een reeks
 maatregelen uitgewerkt voor het geval dat missen opnieuw mogen
 doorgaan in ‘levende lijve’. Tot hiertoe kan men sommige missen
 volgen via livestream op het internet. Een verplicht mondmasker,
 voldoende afstand, en ontsmettingsprocedures voor en na de mis
 behoren tot de voorgestelde maatregelen. De overheid blijft echter
 afkerig voor publieke vormen van liturgie. Huwelijken en
 begrafenissen zijn toegestaan met een beperkt aantal personen.

 Toch werden eerder deze maand een aantal regels versoepeld;
 zo kunnen al meer mensen weer aan de slag, zoals in de bouw;
 openbaar vervoer blijft echter beperkt. Een aantal winkels zijn 
 opnieuw open, maar restaurants kunnen alleen afhaalgerechten
 aanbieden.  

 Voor jullie klinkt dit wellicht allemaal heel vertrouwd in de oren.
 Toch is het officiële aantal covid 19-gevallen in  dit land van ruim
 100 miljoen inwoners naar Belgische maatstaven erg beperkt
 gebleven: ongeveer 15.000 bevestigde gevallen, waaronder ruim
 900 doden). De overheid slaagt er echter nauwelijks in om het
 testen op te voeren. Tests die werden uitgevoerd volgens een
 snelle methode, moeten in een nationaal laboratorium via een
 ander procédé worden bevestigd, en daar gaat tijd over.
 Hoe dan ook, de ‘blijf thuis’-regel blijft nog altijd gehanteerd als
 basis, tot verdere orders.

 Ondertussen vindt de gewone Filipino troost in het geloof.
 Ook al zijn de kerken gesloten, op het internet circuleren vele
 gebeden en zijn Bijbel- en gebedsgroepen actief, naast de
 katholieke misvieringen zoals eerder geschreven. In vele
 huishoudens is de rozenkrans nog steeds een deel van de
 dagelijkse routine. Laten we inderdaad hopen dat deze kwaal zo
 spoedig mogelijk kan worden bedwongen en de toestand
 ondertussen aangrijpen om onszelf te verbeteren waar en wanneer
 we dit ook maar kunnen.  Ik eindig met een gebedje dat ik van een
 werk van een student heb gekopieerd: 

 Gezegend zijt gij, God,
 Vader van onze Heer Jezus Christus!
 Wij danken U voor de gave van het leven,
 dat we iedere dag opnieuw van u ontvangen.
 Dank, ook voor de levens van het medisch personeel,
 dat telkens opnieuw klaarstaat
 om de medemens in nood te redden.
 Strek  uw beschermende handen over ons uit, God,
 vrijwaar ons van deze kwaal,
 en help de getroffenen er weer bovenop te komen.
 Geef kracht aan ons medisch personeel, God,
 en wijsheid aan onze politieke leiders;
 dat zij mogen beslissingen nemen
 die aan uw wil beantwoorden.
 En houd ons allen samen in uw liefdevolle blik.
 Amen!
 

 Het ga jullie allen goed! Beste groeten,

 Baguio, Filipijnen, 28 mei 2020, 

(Wilfried Vanhoutte, Saint Louis University)
 

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria