BRIEF WILFRIED VANHOUTTE
 Kertsmis en Nieuwjaar 2015-2016

 

Kerstmis 2015,

Voor fotoŽs klik
hier

Beste vrienden,

 Stralende kerstgroeten uit het Filippijnse Cordillera gebergte!
 Het kerstseizoen wordt hier - haast traditiegetrouw - gekenmerkt door de
 komst van droog weer, met overvloedige zonneschijn en een heldere blauwe
 hemel overdag, en temperaturen die in de loop van de nacht een duik van
 z oŽn tien tot twaalf graden kunnen maken. Het mooie weer zorgt ervoor dat
 heel wat mensen er opgewekter uitzien dan anders. Ook andere aspecten van
 de typische "Kerstsfeer", zoals de liturgische vieringen, de typische kerst-
 liedjes, kleurrijke versieringen en sfeervolle verlichting, om maar te zwijgen
 van de uitwisseling van pakjes of geschenkjes - dragen bij tot de blije sfeer die
 deze tijd van het jaar in de Filippijnen tot iets unieks of "speciaals" maakt.
 Men zou warempel even vergeten dat er nog vele problemen achter het hoekje
 schuilen.  Een aantal mensen kunnen niet deelnemen aan de vele kerstfeestjes
 of aan de uitwisseling van geschenken daar het geld op is, of ze moeten dit
 even lenen van anderen, zodat hun probleem later in nog scherpere mate
 weer opduikt. En het nieuwe jaar staat voor velen in het teken van de
 onzekerheid…
 De reeds eerder vermelde onderwijshervorming, waarbij het aantal leerjaren
 in het lager en middelbaar onderwijs samen op twaalf wordt gebracht, zal in
 het komende jaar officieel van start gaan. Niemand kan nauwgezet voor-
 spellen hoe de overgang zal verlopen. Leerlingen kunnen zich inschrijven in
 de school van hun keuze, voor zover deze de hogere cyclus en de door hen
 gewenste studierichting ook daadwerkelijk aanbiedt. Ondanks garanties van
 het ministerie wordt ervoor gevreesd dat er niet voldoende klaslokalen zullen
 zijn bijgekomen om alle leerlingen een plaats te geven. Ook de gevolgen voor
 het hoger onderwijs kunnen moeilijk in detail worden ingeschat.
 Vast benoemde docenten van onze universiteit aan wie in de komende jaren
 waarschijnlijk niet langer een voltijdse lesopdracht zal kunnen worden
 aangeboden kunnen ofwel met vervroegd pensioen gaan, ofwel met een
 soort "gouden handdruk" afvloeien. Daarna kunnen ze eventueel wel solliciteren
 in het hoger middelbaar onderwijs, aan de voorwaarden die daar gelden, voor
 zover er vacaturen bestaan voor hun vakdomein of ze kunnen zich - op eigen
 kosten - bijscholen of een nieuwe opleiding volgen, waaraan er behoefte zal
 zijn, zoals voor het onderwijzen van bepaalde, meer technisch gerichte
 vakken ….
 In de politiek wordt 2016 ook een jaar om naar uit te kijken, want het is een
 verkiezingsjaar. De voorbije weken en maanden stonden in het teken van de
 kandidatuur: wie zou het opnemen tegen wie en voor welke functie (in het
 bijzonder het presidentschap of vicepresidentschap). In de komende maanden
 zal de campagne dan goed losbarsten, waarbij persoonlijke allianties en
 overeenkomsten gewoonlijk de bovenhand halen op ideologische of
 filosofische standpunten en kandidaten proberen populariteit te verwerven
 eerder door goed gemikte retoriek, die tot de verbeelding spreekt van de
 gewone man, dan met lijvige  intellectueel getinte programmaŽs. Maar in elk
 geval wordt erop gehoopt dat alle kandidaten en partijen zich aan de afspraken
 zullen houden en bijvoorbeeld niet massaal kiezers voor zich zullen proberen te
 winnen door geld of geschenken uit te delen, laat staan rivalen op een of
 andere onfrisse manier een hak te zetten.
 De Filippijnen zijn - integendeel tot o.a. België - het voorbije jaar niet in het
 wereldnieuws gekomen door terroristische aanslagen,; niettemin komt nog
 steeds kleinschalig geweld voor, met inbegrip van schietpartijen en
 kidnappings, op het zuidelijke eiland Mindanao, waar een princiepsakkoord
 rond meer autonomie met de voornaamste moslimrebellengroep nog steeds
 wacht op volledige uitvoering.

 In Ambiong, het half-verstedelijkte bloemkwekersdorp net buiten de stad
 Baguio, werd het voorbije jaar gekenmerkt door zowel het aantreden van een
 nieuwe ploeg priesters (gestationeerd in de hoofdparochie in het dal, op zo’n
 vier kilometer) als door goede vorderingen aan de bouw van de kerk voor de
 katholieke basisgemeenschap. Helaas, naarmate de inkomsten stegen,
 deden de prijzen en andere onkosten dat ook! De ruimte bestemd voor de
 liturgische diensten moet het bijgevolg nog steeds zonder dak stellen. Het
 afwerken van de dakgebinten en bedekking, alsook van de tussenmuren zal
 dus de eerste prioriteit worden voor 2016, al dient daarvoor nog heel wat geld
 te worden bijeengespaard of ontvangen. Het merkwaardige is dat de bouw
 van de kerk ook gevolgen heeft voor de werking van het kleine schooltje,
 waarvan een paar tientallen kinderen reeds uitkijken naar hun bevordering
 naar het eerste leerjaar, terwijl ze daarvoor tot hiertoe naar een staatsschool 
 moeten, of naar een katholieke school in de stad, waarvoor een verplaatsing
 doorheen het soms drukke en vervuilende verkeer nodig is, tegen betaling
 uiteraard. We hopen dus stellig dat de werken tijdig zullen klaar zijn, zodat we
 dit komende jaar vooralsnog met het eerste leerjaar kunnen beginnen. Ik twijfel
 er daarbij niet aan dat de Wevelgemse gemeenschap nog steeds pal achter
 het principe staat dat kwaliteitsonderwijs steun verdient, in het belang van de
 kerk en de samenleving van morgen, zowel in de Filippijnen als doorheen
 de wereld…

 En nu we het mysterie vieren van de Goddelijke leermeester die mens is
 geworden, wensen we de volledige Wevelgemse geloofsgemeenschap veel
 inzicht en wederzijds begrip; dat Gods’s licht in jullie levens mag blijven
 doordringen en voor vrede en toegewijde liefde mag zorgen doorheen het
 nieuwe jaar!

 In dankbare verbondenheid, 

Wilfried Vanhoutte, Dr.Phil.
Saint Louis University, 2600 Baguio City
Filippijnen

 Wie de projecten van Wilfried wil steunen kan storten op rekening
 BE12 0012 7983 6992 van Wilfried Vanhoutte 2600 Baguio City,
 waarvoor  dank.

 

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria