BRIEF WILFRIED VANHOUTTE
 Kertsmis en Nieuwjaar 2018-2019

Beste vrienden van Gods missie,

Eerst en vooral mijn beste wensen voor een gelukkig nieuw jaar;
dat we de mens geworden God mogen ontmoeten op velerlei manieren
en dat Hij ons met zijn raad en steun mag blijven bijstaan.
Het blijft echter een grote eer om het Wevelgemse thuisfront over ons
werk te mogen inlichten.
Aan allen beste groeten en - voor zij uit het centrum - bij voorbaat een
gezellig feest van Sint-Hilarius toegewenst!

Wilfried en Susan Vanhoutte

Baguio, Filippijnen 

Nieuwjaar 2019

Beste vrienden in Wevelgem!

Kerstmis en het jaareinde vormen traditioneel een geknipt moment
om even terug te blikken op wat werd verwezenlijkt. Nieuwjaar nodigt dan
weer uit om vooruit te kijken naar wat (misschien) in het verschiet ligt en
hoe we zouden willen dat alles verloopt. Om te onderstrepen dat ze het
menen, formuleren mensen soms nieuwjaarsintenties.
Ook voor de Filippijnen als land kunnen wensen of intenties worden afgekondigd. We zouden graag zien dat de economische toestand stabiel blijft, wat onder andere betekent dat de inflatie onder controle blijft en de prijzen van heel wat producten niet (veel) stijgen,
zoals dit vorig jaar het geval is geweest; dat het land goede (of verbeterende) betrekkingen onderhoudt met de buurlanden, met inbegrip van China, dat aanspraak maakt op bepaalde Filipijnse eilanden in de Zuid-Chinese zee en
er al eenzijdig begonnen is met het optrekken van gebouwen e.d.; dat iets
wordt gedaan aan de grote inkomenskloof en meer goede jobs worden
gecreŽerd in eigen land, zonder dat grote groepen naar andere landen of werelddelen moeten trekken om hun familie een deftig inkomen te kunnen aanbieden; dat alle lagen van de bevolking in staat worden gesteld om hun problemen aan de maatschappelijke leiders kenbaar te maken en ook
effectief gehoord en au sťrieux genomen worden… 

Het voorbije jaar bracht toch alvast enkele hoopgevende ontwikkelingen: de hervorming van het middelbaar onderwijs, waarbij de studieduur werd verlengd met twee jaren, met als gevolg dat gedurende twee jaren geen nieuwe
studenten in het hoger onderwijs binnenkwamen, is nu zodanig geŽvolueerd
dat er dit jaar opnieuw eerstejaars in de universiteiten en hogescholen zijn ingeschreven, al hebben we nu tijdelijk noch tweede-, noch derdejaars. Aan de Saint Louis Universiteit in Baguio haalt het aantal nieuwe inschrijvingen min of meer het niveau van voor de hervorming, wat betekent dat de doorstroming
naar het hoger onderwijs niet aanzienlijk is afgenomen, zoals sommigen
hadden voorspeld. De grote meerderheid van ouders en studenten zijn dus overtuigd gebleven dat hogere studies nog altijd een meerwaarde aan de middelbare opleiding toevoegen, en de tewerkstellingskansen aanzienlijk verhogen. Dit betekent ook dat veel ouders of sponsors van studenten blijven kiezen voor een kwaliteitsopleiding aan een (niet door de Overheid gesubsidieerde) Universiteit die zich de jongste paar jaren meer uitdrukkelijk
als katholiek is gaan profileren. De interesse in het katholieke onderwijs blijft
dus sterk, ondanks de steeds verlokkelijker wordende financiŽle condities in
het officiŽle onderwijs, zowel voor leerkrachten als voor studenten. 

Een andere positieve ontwikkeling is dat de kerk in opbouw in onze buurt (Ambiong, La Trinidad) nu eindelijk zodanig is opgeschoten dat een
gedeeltelijk gebruik van de eigenlijke kerkruimte wellicht in de loop van de komende maanden een realiteit wordt. Dit zou tegelijk ook de huidige
liturgische ruimte vrijmaken voor gebruik door het schooltje dat in het
komende jaar met een derde leerjaar zal worden uitgebreid; het aantal
leerlingen is in de voorbije zeven jaar meer dan verdubbeld, en volgens ministeriŽle voorschriften moeten we minstens drie leerjaren hebben (het kleuterniveau niet inbegrepen). Door de verdere uitbouw van de omgeving
tot een voorstedelijke zone bestaat een sterke verwachting dat in de komende jaren meer ouders en kinderen voor de school zullen kiezen, wat voor hen niet alleen tijdswinst betekent en de kinderen op afstand houdt van het drukste
verkeer en de ermee gepaard gaande povere luchtkwaliteit, maar vooral ook
voor een familiale en kindvriendelijke leeromgeving zorgt.
Veel mensen laten hun kinderen inderdaad liever in de buurt school lopen dan
hen tijd te laten verliezen tijdens het spitsuur in het dichtslibbende verkeer,
terwijl ook de kosten voor vervoer kunnen oplopen. Een kleinschalige school
heeft daarnaast niet alleen duidelijke voordelen voor de persoonlijke
ontwikkeling van de kinderen, maar vormt tegelijk ook een gelegenheid voor
de ouders om elkaar te ontmoeten. 

Het bisdom verleent ons beperkte steun bij het afwerken van de kerk.
De lonen van de vaklui en kosten voor de huur van bijzondere werktuigen zijn alvast voor onze rekening. Hoewel de meeste mensen enthousiast
vooruitblikken naar de afwerking, is het voor velen moeilijk om geregeld iets
voor de kerk opzij te zetten. Als gevolg hiervan dienden we voor kerstmis zelfs
de werken stil te leggen; de omhalingen tijdens de kerstvieringen hebben de problemen even van de baan geholpen, maar later dit jaar zullen nieuwe inspanningen nodig zijn om de ruimte voor liturgie binnen een redelijke
termijn klaar te krijgen. 

Het voorbije jaar werd hier gekenmerkt door eerder warme temperaturen –
niets ongewoons voor een tropisch klimaat zult u ongetwijfeld denken,
maar in het Noordelijke bergland hebben we een reputatie voor ‘koele’ weersomstandigheden, die o.a. toelaten om hier ‘Belgische’ groenten te
kweken, en de jongste jaren lijkt het aantal echt ‘koele’ dagen schaarser te
zijn geworden. Waar we vorig jaar wel op werden getrakteerd waren
verscheidene episodes van min of meer harde moessonregens, die uiteindelijk hun hoogtepunt hebben bereikt in tyfoon ‘Mangkhut’ (plaatselijk ook gekend als ‘Ompong’) die her en der in het Noorden voor grote verwoestingen heeft
gezorgd, en op een tiental kilometer van hier, in een voormalig mijndorp, voor
een hele grote aardverschuiving heeft gezorgd die tientallen slachtoffers heeft gemaakt, waarvan velen nog niet werden teruggevonden. 

Ook de Saint Louis Universiteit heeft vrijwilligers naar het getroffen gebied gestuurd om hulp te bieden aan diegenen die dakloos waren geworden.
Een van de gevolgen van zo’n tyfoon is dat de landbouwproductie in de
getroffen gebieden helemaal ontwricht is geraakt en dat de prijzen snel de
hoogte zijn ingegaan; ruim drie-en-een-halve maand later zijn deze nog steeds
niet helemaal genormaliseerd. Van sommige boeren werd de oogst
grotendeels vernield. Doordat de overheid in de regio om veiligheidsredenen
alle activiteiten van zogenaamd ‘kleinschalige’ of ‘private’ mijnen heeft
verboden, zijn heel wat mensen in de getroffen omgeving werkloos geworden. Sommigen konden aan de slag met een tijdelijk contract bij het ministerie van Openbare Werken, dat hun kennis en ervaring wil benutten om vernielde
wegen en bruggen te herstellen. Hoe het binnen een paar maanden voor hun positie zal aflopen is evenwel nog een raadsel… 

De problemen waar de mensheid mee geconfronteerd is geworden zijn
steeds een uitdaging geweest om naar creatieve oplossingen te zoeken;
dit is in de Filippijnen even waar als elders ter wereld en we hopen en bidden
dus dat dienstbare mensen in het komende jaar met de hulp van Gods geest
hun medemensen uit de nood zullen blijven helpen.

Dit is ook wat ik jullie allen wil toewensen: een jaar vol kracht, creativiteit en onderlinge liefde, waarin we de mens geworden God in onze omgeving kunnen blijven herkennen!

Met beste groeten,

Wilfried Vanhoutte, Dr. Phil.

Saint Louis University

2600 Baguio City, Filippijnen

e-mail: wmavanhoutte@slu.edu.ph; of Wmav63@yahoo.co.uk.

 

 

 

 

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria