BRIEF WILFRIED VANHOUTTE
DECEMBER 2016

KERSTMIS 2016/NIEUWJAAR 2017

 

Beste vrienden,

De tijd vliegt snel, zo wordt vaak gezegd. Inderdaad, het lijkt alsof we pas gisteren bij
jullie vertrokken zijn, na een erg kort verblijf, rond het einde van juni en het begin
van juli.
En gedurende al die tijd zijn er dingen blijven gebeuren, zowel in ons eigen midden
als in de wijdere wereld. Er wordt gezegd dat dit jaar gemiddeld het warmste jaar
zou zijn geweest sinds met de metingen werd gestart. Misschien is dit wel de reden
voor de ongewoon late en erg krachtige tyfoon die enkele dagen geleden over de
meest Zuidelijke strook van het Filipijnse eiland Luzon is getrokken. De bevolking in
de getroffen gebieden heeft door de klimaatopwarming wel een erg ongelegen eindejaarsgeschenk gekregen; hoewel er dankzij massale evacuaties slechts een
handvol slachtoffers te betreuren vielen is de materiŽle schade plaatselijk erg
groot.

Terwijl op tal van plaatsen in de westerse wereld het vrije verkeer van goederen
en personen op de korrel wordt genomen, brachten de presidentsverkiezingen op
de Filippijnen eerder dit jaar de niet-onbekende en reeds langer controversiŽle
Rodrigo Duterte aan de macht. Duterte was tot onlangs burgemeester van de
zuidelijke stad Davao. Hij won de nationale verkiezingen met een ruime voorsprong
op zijn tegenstrevers, hoewel hij pas op het laatste nippertje en zonder de steun van
een grote politieke partij zijn kandidatuur had ingediend. Zijn ongezouten taalgebruik
en concentratie op problemen waar de bevolking direct mee te maken heeft en
waarvoor hij drastische oplossingen naar voor schoof, kunnen wellicht ten dele zijn
succes en aanhoudende populariteit verklaren.
Hoewel velen zich onzeker voelen in het licht van de huidige massale repressiegolf
tegen drughandelaars en -gebruikers, kijken veel mensen toch ook verwachtend
uit naar de nieuwe president en zijn regeringsploeg. Politiepersoneel en militairen
hopen op een betere vergoeding, gewone burgers kijken uit naar een efficiŽntere
overheid zonder de traditionele corruptie en “zakkenvullerij”, kleine boeren hopen
op sociale rechtvaardigheid door de afwerking van de destijds begonnen
landhervorming, loontrekkenden hopen op een kordate aanpak van misbruiken
met contractuele arbeid…
Zelfs diegenen die heimwee hebben naar de tijd van dictator Ferdinand Marcos,
en de mening toegedaan zijn dat de officiŽle geschiedenisboeken negatief
bevooroordeeld zijn in de voorstelling van hun idool, kwamen aan hun trekken
toen president Duterte overging tot de herbegrafenis van Marcos op een
kerkhof voorbehouden voor militairen en nationale helden, onder luid protest van
een ander deel van de bevolking.

Nationale politiek is niet echt een populair gespreksonderwerp in de Filippijnen en
dus merkt men in het dagelijkse leven niet altijd evenveel van de genoemde thema’s,
tenzij via het nieuws op televisie. De meeste mensen waren opnieuw druk in de
weer met de voorbereiding van kerstmis, met inbegrip van de traditionele
uitwisseling van geschenken, de feestelijke bijeenkomsten van familieleden,
vrienden of collega’s,
en de eveneens traditionele “novena” of dagelijkse misvieringen, hetzij heel vroeg
in de morgen, hetzij ‘s avonds. Vuurwerk is er reeds een paar jaren heel wat
minder. Wegens talrijke ongevallen in het verleden wordt de verkoop op vele
plaatsen aan banden gelegd of zelfs helemaal verboden, wat inderdaad het aantal
incidenten aanzienlijk heeft verminderd.
In Ambiong kijken velen uit naar de voltooiing van het dak van het nieuwe
kerkgebouw. Aanvankelijk werd gehoopt dat dit tegen kerstmis
zou klaar zijn, maar deze doelstelling werd nipt niet gehaald. Op dit ogenblik is men
wel aan het gebinte begonnen. Eenmaal de golfplaten erop liggen kan de ruimte
eronder gebruikt worden voor liturgische diensten; de afwerking is dan voor later.
Tegelijk kan de huidige kerkruimte dan worden ingenomen door het schooltje, dat
aan uitbreiding toe is met een eerste tot en met het derde leerjaar.

Aan de Saint Louis Universiteit is men in het voorbije jaar het effect beginnen
voelen
van de hervorming en verlenging van het secundair onderwijs. Terwijl de
middelbare oefenschool er een duizendtal leerlingen bij kreeg, konden tal van
docenten uit het hoger geen volle lesopdracht meer krijgen in de afwezigheid
van nieuwe eerstejaars. Volgend jaar zal dit fenomeen zich nog uitdrukkelijker
doorzetten, daar we noch nieuwe eerstejaars, noch tweedejaars zullen kunnen
verwelkomen. Een klein deel van de getroffen docenten konden met een
speciale overheidsbeurs een bijkomende studie aanvatten of een aanslepende
thesis beginnen afwerken. Wanneer de hoogstudentenbevolking weer op haar
normale peil zal zijn gekomen kunnen zij dan prioritair weer aan de slag, althans
volgens de huidige vooruitzichten. Ondertussen wordt de leegstand van bepaalde
lokalen gebruikt als geschikte gelegenheid voor de nodige schilder- en
verbouwingswerken.

Tot hier voor dit kort relaas uit de Noordelijke Filippijnen; ook in naam van
Susan wens ik dat het jullie allen goed mag gaan in deze kersttijd en in het
nieuwe jaar; laat geloof, liefde en hoop ons aller deel zijn!

Wilfried Vanhoutte, Dr. Phil.,

La Trinidad/Baguio City, Filippijnen

 

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria