CONTACTGEGEVENS

 

 Federaal secretariaat
       Lauwestraat 48 Tel. : 056/42.48.05

      
voor e-mail klik hier    
       
Gelieve u bij voorkeur tot dit Federaal Secretariaat te
       wenden. U kan er o.a. terecht voor het aanvragen van een
       eucharistieviering, doopsel,  huwelijk en uitvaart.
    
     
 Iedere werkdag en op zaterdag telkens van 8.00u. tot 10.00u.
       is ofwel Godelieve Remmerie, ofwel Eric Dekeyzer,
       ofwel zr. Christine Debaenst voor u beschikbaar.
 
 

 Priesters en Diaken
   
 ● E.H. Jean-Marc Soetaert, pastoor moderator
         Lauwestraat 44
         Tel : 056/42.48.05    GSM : 0479/02.55.53
          Voor e-mail klik hier

    
● E.H. Jan Parmentier, leraar-pastoor 
         Maurits Lauwersplein 4
         Tel : 056/51.26.20    GSM : 0478/91.33.78
          Voor e-mail klik hier
     ●
Herman Clement, Aalmoezenier WZC Elckerlyc,
         Lauwestraat 48
         Tel. : 056/42.32.61
    
● Steven Knockaert, Diaken, Goevrouwestraat 1/0101 8930 Lauwe
           GSM : 0474/36.75.05
          Voor e-mail klik hier      

         
 Contactadres Sint-Theresia
        
Guido Vandendriessche, Merelstraat 4,
         Tel : 056/32.69.71
- voor e-mail klik hier

 Contactadres Onbevlekt Hart van Maria
       
Jan Parmentier, Maurits Lauwersplein 4,
         Tel : 056/51.26.20 -
voor e-mail klik hier

 
 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria