CONCRETE CRISISAFSPRAKEN
PASTORAAL TEAM FEDERATIE
WEVELGEM
 

 Alle vieringen, vergaderingen, samenkomsten
 zijn afgelast tot en met 19 april

 In het parochieblad plaatsen we enkele teksten, waarmee u van thuis
 uit de Goede Week en de zondagen daarop kunt beleven.
 U kunt ook radio en tv volgen (vrt, KRO, dagelijks KTO).
 Internetgebruikers vinden meer aanbod op de vermelde websites
 (zie "tips ivm coronavirus"). 

 Uitvaarten gaan door in beperkte kring: als gebedsdienst  in de kerk
 of als afscheidsgebed op de begraafplaats. Daarbij nemen we alle
 voorzorgsmaatregelen van de overheid in acht (afstand, afspraken
 per telefoon of mail).
 

 Vormsel en eerste communie uitgesteld tot
 volgend schooljaar (brief van bisschop)

 
Voor de brief van de bisschop klik hier

 We sturen naar de ouders van de vormelingen en (via de scholen) van
 de eerstecommunicanten de beslissing van het bisdom:
 de parochie kiest ten laatste op 1 juni een nieuwe datum voor het
 vormsel (tussen half sep en 1 nov. 2020) en de eerste communie (heel
 het schooljaar tussen sep. 2020 en mei 2021).

 We hopen dat de jongens en meisjes die zich met hun ouders aan het
 voorbereiden waren zich zo goed mogelijk kunnen aanpassen in deze
 periode zonder contact met vrienden en verdere familie.
 

 Zieken

 We houden, waar we op de hoogte van zijn, telefonisch contact. In zo’n
 tijd van nood is ook een geestelijke communie mogelijk: een moment
 van gebed waarin men zich openstelt voor de  verbondenheid met Gods
 liefde, die ons anders in brood en wijn aangereikt wordt.

 Het spreekt vanzelf dat bij dringende nood een priester komt voor een
 ziekenzalving.
 

 Ruimte voor bezinning en gebed

 De kerkgebouwen zelf zijn, zoals anders, dicht.
 De grot kunt u bezoeken, maar daarbij houden we ‘veilige afstand’.

 Misschien kunnen we elkaar helpen om ook via internet en mails
 verbonden te blijven, of via een telefoontje ervaringen en inspiratie
 te delen. 

 Contact en communicatie

 Het secretariaat van de parochie sluiten we voor bezoek.
 Maar telefoneren en of mailen kan nog.

 We geven hier de gsm-nummers.

pr. Jean-Marc Soetaert                              0479 73 01 37

pr. Jan Parmentier                                      0478 91 33 78

parochieassistente Annelies Thieren         0470 73 78 34

 Voor alle contactgegevens klik hier

 Zeker voor dringende vragen, of een gesprek, kan u altijd
 telefonisch bij ons terecht.
 

 Paasbiecht en paasplicht

 Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament
 niet toegediend worden. De bisschoppen van BelgiŽ verlenen toestemming
 aan de gelovigen hun paasbiecht uit te stellen.
 Of, zoals paus Franciscus het zegde voor de uitzonderlijke
 omstandigheden:

 Ja, het is mogelijk vergiffenis van God te ontvangen zonder priester;
 het volstaat met Hem te spreken, Hem de waarheid te zeggen:
 ‘Heer, ik heb dit en dat gedaan’, Hem dan om vergeving te vragen,
 een oprecht berouw uit te spreken en Hem te beloven:
 ‘Nadien zal ik biechten, maar wil mij nu vergiffenis schenken’.
 En onmiddellijk zal men in Gods genade terugkeren
.

 

 Hoe kan men dit jaar, zonder biecht en communie, toch Pasen vieren of zijn
 ‘paasplicht’ vervullen?  Door te doen wat wel kan: bidden thuis, alleen of
 met het gezin. Men kan zelf de schriftlezingen van de Goede Week lezen
 (zie achteraan in Kerk & Leven of op websites) en ook meevieren via
 radio, tv (of streaming op internet).


 Dank en waardering voor de vele medeburgers die in de
 zorgsector, economie en transport, veiligheidsberoepen enz.
 de zieken maar ook ons allen ten dienste staan.
 Ook de scholen en de leerlingen spannen zich in :
 contact houden en het leren niet vergeten…!

 We horen onze 85-plussers die we opbelden, dat ze allen op
 een dochter of zoon of  buur mogen rekenen voor boodschappen,
 steun, contact…
 We zijn als mensen aan elkaar toevertrouwd!
 

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria