DAT EEN ENGEL MET JE MEE MAG GAAN

 (1) Lees de onderstaande bezinningstekst en noteer telkens de eerste persoon aan wie je denkt wanneer een engel beschreven wordt. Ontdek zo welke mensen als engelen in je leven aanwezig zijn.

Engelen, die zijn toch allang de wereld uit? De hemelse boodschappers van vroeger zijn gevlogen. Dat mag zo lijken. Maar wie vertrouwd is met de diepere beleving van het leven, heeft andere ervaringen. Soms zijn er mensen rondom je die op het gunstige moment als een engel in je leven binnenkomen ...

Dat de engel van het
vertrouwen met je mag meegaan.
Vertrouwen in je eigen kunnen, vertrouwen in je waardigheid,
vertrouwen in je moeilijke momenten, vertrouwen in mensen rondom jou.

Dat de engel van de
vriendschap met je mag meegaan.
Vriendschap die deugd doet, vriendschap die ver gaat,
vriendschap die je niet loslaat, vriendschap tot in lengte van dagen.

Dat de engel van de verdraagzaamheid en het geduld met je mag meegaan. Verdraagzaam voor je lastige medemens, geduldig voor je trage medemens, verdraagzaam voor je medemens met een andere kleur, geduldig voor je medemens die anders denkt en andere wegen gaat.

Dat de engel van troost en nieuw inzicht met je mag meegaan. Troost na verdriet en verlies, nieuw uitzicht na teleurstelling en tegenslag, troost in de troosteloze dagen, nieuw uitzicht in tijden van crisis.

Dat de engel van geloof in de toekomst met je mag meegaan. Een engel waarop je kan steunen en die ervoor zorgt dat je vleugels sterk blijven op je tocht naar de toekomst.

(2) Vertrouwen, vriendschap, verdraagzaamheid, troost, geloof in de toekomst. Denk voor jezelf na hoe jij dit zelf ook meer kan schenken aan je naasten. Probeer dit nog méér concreet te maken deze week en sta hier even heel bewust bij stil.

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria