Het lot en het bestaan van het
St. Hilariuskoor Wevelgem
is bezegeld. 
 
(augustus 2018)

 

     

WOORD VAN DE VOORZITTER,

De zoektocht naar een nieuwe dirigent, volgens de mogelijkheden
en doelstellingen van ons koor, is lastig en lang geweest.
Uiteindelijk moest er toch een eind komen aan deze onmogelijke zoektocht en een besluit genomen worden. 

Ik heb er maanden overgedaan om jullie dit bericht te schrijven want opgeven ligt niet in mijn aard. Gezien de beperkte financiŽle mogelijkheden en het vele voorbereidende werk op vrijwillige basis
is er in de wijde omtrek geen vervanger gevonden voor onze dirigent Roland die, om gezondheidsredenen, noodgedwongen zijn werk moest stopzetten zonder mogelijkheid tot hervatting na herstel. 

Met onze secretaris Dominique wordt voorgesteld om wat op de bankrekening van het koor nog staat te schenken aan het sociale werk van de parochie en daarna de rekening af te sluiten.  

Met dit schrijven wil ik iedereen van ganser harte danken voor de jarenlange samenwerking. Het is mooi geweest.

Samen met jullie stel ik vast dat er aan alles een einde komt ook aan een belangloze inzet voor onze parochie en zeker voor onze federatie 

Op 1 september 2018 zullen we geen nieuw werkjaar, met ikzelf als voorzitter, meer starten.

De lange zoektocht naar de eventuele opvolger van onze dirigent Roland Laperre was vermoeiend en ontgoochelend omdat vrijwilligers werk op dit niveau stopt met onze inzet. Hiermee is het lot en het bestaan van het St. Hilariuskoor Wevelgem bezegeld. We stellen vast dat ook het koor leeg loopt zoals ook de kerken leeglopen. Ik laat iedereen vrij zijn zangtalent ten dienst te stellen waar er nog een kans is. Ook de samenwerking met het
St. Brixiuskoor Marke wil ik graag op vrijwillige basis zien uitbreiden zodat vanuit deze gemeenschap sommige activiteiten in onze parochie met succes kunnen ingeplant worden. 

Ik dank uitdrukkelijk Roland en Bernard voor hun jarenlange inzet en steun die ik als voorzitter mocht ontvangen in het bijzonder de onbetaalbare inzet van Roland en Jo. Indien iemand zich geroepen voelt om deze St Hilariusfakkel over te nemen en opnieuw als een toorts te laten branden steek hem dan aan en laat hem stralen in deze Federatie, en in het bijzonder in deze St. Hilariusparoche in Wevelgem. 

Met veel pijn in mijn hart zeg ik jullie allen DANK, DANK en nogmaals DANK. 

“VAERT WEL ENDE LEVET SCONE” 

De voorzitter

Amand Bossuyt

 

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria