HET 
TEAM

 


PAROCHIEASSISTENTE

voor de federaties Gullegem-Moorsele en Wevelgem.


Annelies Thieren

Contact: pastorie Wijnberg, M. Lauwersplein 4

GSM :0470 73 78 34   - voor e-mail klik hier                   


FEDERAAL TEAMEen  FEDERAAL TEAM staat in voor het beleid van de federatie.

Naast de pastoor moderator Jean-Marc Soetaert, en pastoor

Jan Parmentier,
is het samengesteld uit :
Dominique De Caesteker, Arthur Degand, Eddie Gheysens

Remi Langedock, Christine Vandenberghe

Guido Vandendriessche, Kaat Vens, Christine Debaenst,

Bram Vandendriessche.

 

   
Het federaal team wordt ondersteund vanuit het bisdom door

Lieve Dierynck,
medewerker van de dienst CCV - Centrum voor Christelijke

Vorming te Torhout.PAROCHIERADEN

.

Op ieder parochie staat een ploeg mensen in voor de plaatselijke werking en

zorg van en voor de parochie. Dat gebeurt in overleg met de pastoors en de

federale stuurgroep. Op federaal vlak werken deze mensen mee in een of

andere werkgroep.KERKRADEN EN CENTRAAL KERKBESTUUR
 

 Per parochie is er ook een kerkraad (KR). Deze staat in voor de materiŽle
 zorg van het kerkgebouw en de eredienst. De KR werkt met de gemeente
 samen in het Centraal Kerkbestuur (CK). In het CK zijn ook de kerkraden
 van Gullegem  en Moorsele vertegenwoordigd.
 
 

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria

ss