HET 
TEAM

 


FEDERAAL TEAMEen  FEDERAAL TEAM staat in voor het beleid van de federatie.

Naast de pastoor moderator Jean-Marc Soetaert, en pastoor

Jan Parmentier,
is het samengesteld uit :
Dominique De Caesteker, Brugstraat 46 bus 301

Arthur Degand, Beukstraat 4

 

Eddie Gheysens, Leiestraat 67 bus 205 8930 Lauwe

Remi Langedock, Parkstraat 6

Christine Vandenberghe, Cederstraat 5

Guido Vandendriessche, Merelstraat 4

Kaat Vens, Sneppestraat 13

Christine Debaenst, Deken Jonckheerestraat 16 (Klooster)

Bram Vandendriessche, Gullegemstraat 68

 

   
Het federaal team wordt ondersteund vanuit het bisdom door

Lieve Dierynck,
medewerker van de dienst CCV - Centrum voor Christelijke

Vorming te Torhout.


PAROCHIEASSISTENTE

voor de federaties Gullegem-Moorsele en Wevelgem.


Annelies Thieren, Toekomststraat 7 - 8940 Wervik

Contact: pastorie Wijnberg, M. Lauwersplein 4

GSM :0470 73 78 34   

E-mailadres :
parochieassistente.annelies@gmail.com


                   


PAROCHIERADEN

.

Op ieder parochie staat een ploeg mensen in voor de plaatselijke werking en

zorg van en voor de parochie. Dat gebeurt in overleg met de pastoors en de

federale stuurgroep. Op federaal vlak werken deze mensen mee in een of

andere werkgroep.


Parochie Sint-Hilarius :

Jean-Marc Soetaert            Lauwestraat 44
 

Dominique De Caesteker   Bruggestraat 46 bus 301

Remi Langedock                  Parkstraat 6

Christine Vandenberghe     Cederstraat 5

Zr. Christine Debaenst        Deken Jonckheerestraat 16

 

Parochie Onbevlekt Hart van Maria :

Jan Parmentier                     Maurits Lauwersplein 4

Arthur Degand                      Beukenstraat 4

Lydia Dejaegher                  Vrijheidstraat 29
 
Caroll Deleu                          Esdoornstraat 43
 
Monique Louage                  Moorselestraat 159
 
Nicole Vander Meeren        Begoniastraat 4

Cecile Vanneste                   Vredestraat 80


Parochie Sint-Theresia :

Jean-Marc Soetaert             Lauwestraat 44

Christine Devoldere             Merelstraat 4

Sabine Devoldere                Leeuwerikstraat 9

Guido Vandendriessche     Merelstraat 4

Luc Vandermarliere              Sneppestraat 2
 
Tine Van Mieghem              Leeuwerikstraat 6

Eddie Gheysens                  Leiestraat 67 bus 205 8930 Lauwe

Kaat Vens                            Sneppestraat 13


KERKRADEN EN CENTRAAL KERKBESTUUR
 

 Per parochie is er ook een kerkraad (KR). Deze staat in voor de materiŽle
 zorg van het kerkgebouw en de eredienst. De KR werkt met de gemeente
 samen in het Centraal Kerkbestuur (CK). In het CK zijn ook de kerkraden
 van Gullegem  en Moorsele vertegenwoordigd.
 
 Leden kerkfabriek Sint-Hilarius
:

 Voorzitter: Joseph Vanmaercke;
 Secretaris: Eric Dujardin;
 Penningmeester: Paul Mispelaere;
 Leden : Bernard Langedock en Henk Calis
 Aangestelde van de bisschop : pastoor Jean Marc Soetaert

 Leden kerkfabriek Sint-Theresia

 Voorzitter : Ignace Verdonck
 Secretaris : Tine Van Mieghem
 Penningmeester : Filip Dedeurwaerder
 Leden : Christine Devoldere en Pol Wallays:

 Aangestelde van de Bisschop : pastoor Jean Marc Soetaert

 Leden kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria

 Voorzitter : Arthur Degand 

 Secretaris : Guido Debaere 
 Penningmeester : Maurice Corne;
 Leden :
Vander Meeren Nicole en ...
 Aangestelde van de Bisschop : priester Jan Parmentier

 Centraal Kerkbestuur
 
Het CKB bestaat uit een voorzitter, Dirk Vandaele, (St.-Martinus en Christoffel,
 Moorsele); een secretaris Ignace Verdonck (Sint-Theresia, Wevelgem); een 
 expert Arthur Degand (Onbevlekt Hart van Maria, Wevelgem) en twee gewone
 leden Greta Baekelandt (St.-Amandus, Gullegem) en Jean-Marc Soetaert
 (Sint-Hilarius, Wevelgem).
  
 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria

ss