KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN
POL FOULON 2011

 

 Ik wens u een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar. Onze droom voor een betere wereld en meer vredevolle wereld blijft onvervuld. Het belet ons niet het goede te doen waar we ook zijn.
 

Deze brief is ook een bedankingsbrief voor de milde steun gedurende mijn 18 jaar in Tala. Ik had geen vrees voor melaatsheid toen ik in 1993 benoemd werd voor Tala want ik wist dat het een ziekte is die volledig geneesbaar is en dat nooit iemand van het personeel melaats werd. Mijn vrees was dat ik niet genoeg kon doen voor de vele noden van de melaatsen. Uw mildheid heeft me van die vrees bevrijd.

In juni ga ik op verlof naar BelgiŽ. Binnen een jaar wordt ik 80 en dit is de tijd om in BelgiŽ te blijven. De bisschop verlangt dat Scheut verder werkt in in Tala. De provinciaal zal een Filippino benoemen in Tala, de laatste parochie van Scheut in Metro Manila.

Mijn leven in de Filippijnen bestaat uit 2 grote blokken. Vooreerst 28 jaar
in Paranaque, een randgemeente van Manila. Toen ik er toekwam waren
er 2 parochies, toen ik vertrok waren er reeds 15, nu 25 omwille van de snelle uitbreiding van Metro Manila. Paranaque was een bloeiende parochie met enorme medewerking van de leken. Het had een goed parochiecollege voor de jongens en een goede school voor meisjes
onder de zusters. Een van mijn oud-studenten, Chito Tagle, 54, werd onlangs benoemd tot aartsbisschop van Manila.

De positieve ervaringen in Paranaque waren een goede voorbereiding voor mijn werk in Tala sedert 1993. Tala was een plaats waar de
melaatsen weggerukt werden uit hun familie en gemeenschap. In latere jaren werden ze vervoegd door mensen uit de krottenwijken van Manilla die hier onwettelijk kwamen wonen op het land van de staat. Mensen waren bezig met hun eigen ellende. In hun strijd voor overlevering was
de ontwikkeling van gemeenschapszin een zware uitdaging.

Sedert de oprichting van het leprosarium in 1947 heeft de kerk veel
dienst bewezen aan de melaatsen. Het H. Rosary College met zijn normaalschool gaf gratis onderwijs aan melaatsen en hun kinderen.
Er werd gewerkt aan gezondheidszorg, huisvesting, werkgelegenheid
en kinderzorg. Deze diensten gaan verder en sommigen werden
uitgebreid zoals studiebeurzen in hoger of technisch onderwijs buiten Tala.

Tala telt tegenwoordig 35.000 inwoners. Het werk met de basisgemeenschappen blijft onze voornaamste taak zodat meer en
meer mensen de verantwoordelijkheid delen voor de vooruitgang van
Tala.

Mijn opvolger zal u dankbaar zijn indien ge het werk in Tala blijft steunen langs Scheut met vermelding: Tala Filippijnen.

Nogmaals van harte bedankt.
Hopelijk kan ik u persoonlijk ontmoeten in 2012.

Dankbaar
Pol


 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria