HEILIGE DOORN


 


  Sint-Hilariuskerk en aanbidding H. Doorn Lange tijd was de Sint-Hilariuskerk
  een   pelgrimsoord voor bedevaarders die de relikwie van de Heilige Doorn
  kwamen   vereren. De Heilige Doorn wordt vereerd vanaf Onze
  Lieve-Heer -Hemelvaart tot  Pinksteren, vooral als remedie tegen de hoofdpijn,
  kopzorgen en stress.
  In onze haastige tijd kan deze verering onze spychische gezondheid alleen ten
  goede komen! Hemelvaartdag is de voornaamste dag in de verering van de
  H. Doorn.

  Het verhaal van de Heilige Doorn. 

  In WEVELGEM blijkt een "Heilige Doorn" te bestaan. Een woordje geschiedenis.
  In de 11de en 12de eeuw gaan ridders uit onze streken vechten in het H. Land.
  Een ridder heeft een doorn uit de doornenkroon van Jezus meegebracht.
  Als een kostbaar erfstuk werd die van generatie op generatie in een adellijke
  familie bewaard. In 1651 werd de relikwie toevertrouwd aan een familielid
  (Katharina De Landas), religieuze van de Guldenbergabdij. Een grote verering
  ontstond. Met de Franse revolutie werd de abdij opgegeven. De laatste
  religieuse schonk de relikwie onder strikte voorwaarden aan de pastoor van de
  parochie Wevelgem. De voorwaarde was: de verdere verering van de H. Doorn.
  Wat nog altijd gebeurt.

  Uit een onderdzoek gedaan door een Italiaanse professor bleek dat de doorn uit
  die tijd en streek komt. Rebecca Van Oudenhove uit Mol deed ook een
  wetenschappeljk onderzoek, waaruit blijkt dat er een grote kans bestaat dat de
  doorn in Wevelgem inderdaad echt is. De mensen kwamen vaak van heinde en
  ver om de doorn aan te raken omdat het zou helpen tegen hoofdpijn.
  Destijds ging er een processie uit waarin zowat 800 figuranten meeliepen, die het
  leven van Christus uitbeeldden. Toen stond de massa in rijen langs de straat.
  Onder impuls van onderpastoor Lauwers werd in 1953 de processie vernieuwd.
  De uitgebreide processie ging dan in de namiddag uit met nieuwe kledij.
  De processie ging een laatste keer uit in 1967 omdat het steeds moeilijker werd
  om zoveel mensen te mobiliseren en de liederen te repeteren. Er zou ook moeten
  ge´nvesteerd worden in de kledij en Wevelgem verkeersvrij houden werd steeds
  moeilijker.
 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sinte Theresia - Onbevlekt Hart van Maria