ADVENT
VOORBEREIDING
OP HET KERSTFEEST

 

           

Vier zondagen lang steekt men op de
adventskrans een kaarsje
meer aan ten teken dat er meer
licht komt in deze
 donkere winterperiode.
I
n deze donkere dagen bereiden mensen zich
voor op hopelijk schitterende feestdagen.
Menu’s, feestkledij, versieringen, … staan
in reclamefolders breed uitgesmeerd.
Mensen zijn ermee bezig, ze praten erover
en ze maken zich 'uiterlijk' klaar.
Maar hoe maakt de mens zich 'innerlijk' klaar?

De advent geeft ons tijd om een Kerst
voor te bereiden met de overtuiging
dat het anders kan en anders moet.

Wie durft er voor een Kerst te gaan
waarbij aandacht wordt gevraagd voor een
Kerstekind dat symbool staat voor de zwakkere
medemens en voor een ‘andere’ manier van leven.
Een Kerst voor de mensen aan de onderkant van
onze maatschappij, de herders van deze tijd.

Wie durft,
al is het maar één keer tijdens de feestdagen,
aandacht vragen voor hen die buiten staan
in het donker en bij ons binnen kijken,
naar onze overvloedig gedekte tafels,
naar de stralende lichten en naar de

(soms schijnbaar) genietende mensen?

Mogen wij tijdens de Kerstdagen vooral durf tonen
om voor het ‘echte’ Kerstfeest te gaan.

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria