CONFERENTIE
" Geloven in tweevoud"

 

 

Drie jaar terug was er een conferentie met Mgr. Johan Bonny.
Dit jaar is er een gelijkaardige avond met bisschop Lode Aerts en
met mevrouw Katherine Stubbe.
Deze avond gaat door op woensdag 4/10/2017 om 19.30 uur in
OC De Steiger te Menen.
 

De conferentie draagt als titel: “Geloven in tweevoud”.
Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, komt getuigen over hoe hij het
geloof ervaart en wat hen steunt om te blijven geloven.

Mevr. Katherine Stubbe, is Godsgewijde vrouw, die naast haar taak als apothekeres, gekozen heeft om vanuit haar geloof God en mensen nabij te zijn.

Na het beluisteren van de verhalen, is er kans tot vraagstelling en ontmoeting. Iedereen is welkom!

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria