Sint-Martinus en Sint-Christoffel


Sint-Maartensplein 10 - Moorsele
 

 

Voor foto┤s en ligging klik hier


 

 In 1165 was er al een kerk, die waarschijnlijk halverwege de
 11e eeuw werd gebouwd. Het patronaatsrecht
behoorde aan het
 kapittel van Harelbeke.. Omstreeks 1500 werd de romaanse
 zaalkerk vervangen door een driebeukige hallenkerk met
 transept en vieringtoren.

 De kerk werd in 1578 door de calvinisten in brand gestoken om
 vanaf 1595 te worden hersteld. In 1626 werd de herstelde kerk
 ingewijd. Van 1910-1911 werd de kerk vergroot aan de westzijde.
 Het meubilair werd in neogotische stijl vernieuwd. 

 Het betreft een driebeukige bakstenen hallenkerk met transept,
 in de oksel waarvan een rond traptorentje staat.
 De vieringtoren is van witte natuursteen, heeft een vierkante
 plattegrond en een tentdak. Tegen de westgevel bevindt zich
 een doopkapel en een voorgeplaatst portaal. Hoofd- en zijkoren
 zijn driezijdig afgesloten.

 Het meeste kerkmeubilair is 19e-eeuws, enkel de
 communiebanken zijn van 1779. Het orgel is van 1928 en werd
 gebouwd door de firma Anneessens
.

 Voor meer klik
hier


 

PASTORALE EENHEID ZACHE▄S
WEVELGEM - GULLEGEM - MOORSELE