ABONNEMENT
KERK EN LEVEN

      

 

 De vernieuwing van het abonnement gebeurt jaarlijks eind oktober - begin
 november.
 
Hiervoor moet je gewoon 40 euro overschrijven op rekening nummer
 IBAN BE29 7360 3078 7864  BIC KREDBEBB van Parochiebladen
 Wevelgem, met vermelding van naam en adres en dit liefst voor
 1 november van het lopende jaar.

 

Kerk en Leven is er elke week voor jou en 1 miljoen andere lezers. Al zestig jaar onmisbaar in het medialandschap! Ook voor jou niet te missen door zijn uitgelezen mix artikels over relaties en opvoeding, school en bewegingen, cultuur en media, gezin en spiritualiteit, geloof en engagement. 

Kerk en Leven is uniek in de wereld. Een netwerk van 2000 lokale correspondenten brengen het nieuws van alle Vlaamse parochies in 537 lokale edities. Wat mensen drijft en bekommert, wat hen inspireert en bijeenbrengt, wat het dagelijkse leven kleur geeft, is voor ons elke week opnieuw nieuws. Maar ook de praktische informatie over vieringen, verenigingen en organisaties, buurtgroepen en hulpdiensten… zijn voor ons onontbeerlijke informatie. 

Met het parochieblad komen wij naar jou toe, daar waar jij woont en leeft, waar mensen elkaar ontmoeten in jeugdbeweging of sportclub, sociale organisatie of Bijbelgroep, aan de schoolpoort of in de kerk. In een tijd waar verzuring en ieder-voor-zich veel gehoorde klachten zijn, laten wij een ander geluid horen. Verhalen van inzet en engagement, van hartverwarmende contacten in de eigen leefgemeenschap bieden wij in Kerk en Leven. 

Net zoals God in ons allemaal gelooft, geloven wij in jou en bevelen we je een abonnement op Kerk en Leven ten zeerste aan. Wekelijks in je brievenbus voor een niet te kloppen prijs.  

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria