LICHTMIS 2016

      


Voor foto´s klik hier

Zoals de traditie het wil besloot de werkgroep DOOPPASTORAAL hun werkjaar met lichtmis. De ouders van de gedoopte kinderen van het voorbije jaar werden
met hun kindje uitgenodigd om samen eucharistie te vieren. Natuurlijk waren
ook de grootouders aanwezig. Door de werken rond de kerk kwamen nogal 
wat mensen te laat. Geen nood de kerk was extra verwarmd en met kaarsjes versierd. Het koor ECHO bracht er al direct de stemming in. De kruikjes die gebruikt werden tijdens de doopselvieringen werden in de 3 kerken van de federatie van de muur gehaald. Mijnheer pastoor verwelkomde de aanwezigen
als volgt:
Zoals Jozef en Maria naar de tempel gingen zo zijn ook jullie met jullie kindje
naar de kerk gekomen om het aan God op te dragen en om zijn zegen te vragen. Tijdens de homilie gaf Eddie Gheysens enkele getallen over het voorbije jaar:
Er waren
144 doopselvieringen, evenveel jongens als meisjes. We mochten
2 tweelingen dopen. In juni was er een  3-dubbele doop en ook een 4-dubbele
doop kwam een maal voor. Augustus was de drukste maand voor diaken
Steven en priesters Jan en Jean-Marc
De viering besloot met een mooi
bezinning:
Wat zou het leven zijn zonder kinderen?
Zij hebben nog iets oorspronkelijks, iets van het begin van de schepping.
Een kind ontwapent, het brengt vrede. Het brengt ons aan het lachen, het leert
ons opnieuw spelen. Het verzoent ons weer met het leven als we hard en bitter geworden zijn. Een kind vertelt ons over de echtheid van het leven en onschuld.
Het draagt geen masker en heeft geen muren rond zich opgetrokken. In de ogen van een kind zie je jezelf zoals je zou willen en kunnen zijn.
Bedankt mensen van de doopselcatechese voor al het vele werk van het
voorbije jaar.

Proficiat voor de mooie viering.
 

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria