Maria-tocht langs
 

Wevelgemse kapellen


 

 In de meimaand wordt elke vrijdagavond gebeden aan een
 Mariakapel. Dat kan nu niet in groep. Ter vervanging bieden we
 een tocht aan: 13 km om te wandelen of te fietsen.
 De route is op drie manieren aangegeven:

 (1) Deze pagina uit K&Leven neemt u mee (uitknippen of scheuren).
     U ziet hier op foto alle haltes in volgorde. Misschien herkent u zo
     reeds alle  plaatsen.
 (2) Op de meeste van de 13 haltes (1 = 13 = start en aankomst bij
      de grot) hangt een tekstblad met een lied, gebed of bezinnende
      tekst + telkens de routebeschrijving naar de volgende kapel.
 (3) Bij de start in de Lourdesgrot kunt u een ‘noodenvelop’ nemen.
      Daarin zit een stratenplan met de hele tocht.
      (maak het open als u twijfelt over de route, of verkiest om
      zijsprongen zoals Koortskapel en Guldensporenstraat over te
      slaan, of de tocht over twee dagen wil splitsen.)

 Zo wordt het een beetje een zoektocht of ontdekkingstocht.
 Het idee lenen we van de jeugdbewegingen en sportleerkrachten.
 Zij denken nu ook zulke tochten uit voor leden of leerlingen.
 (Praktische proeven laten wij achterwege.)

 Succes gewenst op deze ‘aparte’ Maria-bedevaart.
 Ervaringen en foto’s kan u delen via sinthilarius@scarlet.be of
 een verslagje bij een van de pastoors.

 

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria