MEDEDELINGEN

BEDEVAART NAAR BANNEUX

  Bedevaarders zijn mensen die samen onderweg zijn, om halt te houden,
  even thuis te komen, en samen te bidden voor alles wat hen ter harte gaat.
  Op zondag 18 augustus 2019 gaat onze jaarlijkse bedevaart door naar
  Banneux, de verschijningsplaats van O.-L.-Vrouw, Maagd der Armen. 
  Dit jaar voor de 77ste maal.
  Wie tochtgenoot wenst te zijn kan zich vanaf heden inschrijven.
  De kostprijs voor deze diocesane ééndagsbedevaart ‘BRUGGE-BANNEUX’
  bedraagt € 25,00.
  Voor wie dit een probleem mocht zijn, zoeken wij samen naar een oplossing.
  We kunnen niet overal op hetzelfde uur vanuit elke parochie vertrekken met
  de bus. Evenwel pogen we de wachttijd tot het strikte minimum te beperken.
  Onze bedevaarders worden afgehaald tussen 6.45u. en  .30u.
  Inschrijven op het secretariaat van de parochie: Lauwestraat 48
  Wij durven de hoop uitspreken dat onze groep bedevaarders mag blijven
  aangroeien. In het hart van elke bedevaarder is méér dan één plaatsje
  voorbehouden voor een zieke of zwakke medebroeder of –zuster van
  onze parochie/federatie.


PENSIOEN PASTOOR JEAN-MARC

  In een krant verscheen een artikel omtrent mijn pensioen.
  Niet helemaal juist…
  Ik ben pensioengerechtigd vanaf november 2019 maar zal 
  wellicht pas in mei 2020 op pensioen gaan. Ik wil enkele grote
  reizen maken om dan in januari 2022 weer een taak vanuit het
  bisdom op te nemen. Ik wil volgend jaar nog een dankfeest
  organiseren. Datum nog af te spreken.
 
  Jean-Marc Soetaert

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  VAKANTIEREGELING PAROCHIEBLAD

  Omdat de drukpersen van Kerk en Leven ook recht hebben op
  wat rust, verschijnt er vier weken geen parochieblad.
  Om deze periode te overbruggen worden twee nummers
  gemaakt met een inhoud voor 3 weken. 

  Het nr. 26-27-28 verschijnt op woensdag 26 juni. De artikels
  en foto’s hiervoor moeten liefst op 18 juni in ons bezit zijn.

  Het nr. 29-30-31 verschijnt op woensdag 17 juli, maar de teksten
  en eventuele foto’s moeten reeds op 25 juni bij ons zijn, want
  een paar dagen later gaat de drukkerij met verlof. 

  Dit betekent ook dat doopsels en sterfgevallen die na 25 juni
  2019 plaatsvinden, pas in het parochieblad nr. 32 (07 aug)
  zullen kunnen vermeld worden. Wij rekenen op uw begrip. 

  Het eerste nummer na het verlof (nr. 32) verschijnt op
  woensdag 07 augustus. Wij verwachten teksten en foto’s
  tegen 30 juli.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


 
Decanale werkgroep - Eerste communie

  Vanuit de decanale werkgroep voor eerste communie werd
  volgende brief meegegeven aan de ouders.
  Deze werkgroep is al enkele jaren werkzaam.
  Wie interesse heeft kan dus contact opnemen vanuit dit artikel
 

  Decanaat Menen                                       Menen, mei 2019 

 Beste ouders, 

  Jullie kind deed zijn eerste communie. Jullie hebben samen
  uitgekeken naar dit feest van geloof. Wat gebeurt er daarna? 
  Het vormsel is nog ver weg.  

  Je wil in het gezin gelovig leven, en je bent op zoek naar concrete
  tips hiervoor. 

  Wij willen je af en toe wat tips toesturen, eenvoudige haalbare tips
  om in het gezin met de kinderen toe te passen.   

  Als je je inschrijft, mag je enkele keren per jaar van ons een mail
  of brief verwachten: bij het begin van de vakantie, bij de start van
  nieuwe schooljaar, eind oktober… 

  Dit project loopt in het decanaat Menen waartoe jouw parochie
  behoort.
 
  Een kleine werkgroep staat in voor de uitwerking. 

  De werkgroep.

  Je kan ons bereiken via sdm.menen@skynet.be

________________________________________________________________

  Wil dit strookje tegen 14 juni  meegeven naar school of in het
  secretariaat van de parochie. 

  Naam:

  Email-adres: 

  Adres: 

  School: 

 Willen de tips om in het gezin het geloof te beleven, ontvangen.
 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria