MEDEDELINGEN

 

  
Voor concrete crisisafspraken pastoraal team
federatie Wevelgem klik
hier

 

DATA EERSTE COMMUNIE en VORMSEL

 Als we realistisch zijn, voorzien we dat bij een verlenging van
 de maatregelen ivm het coronavirus de data van het
 vormsel (16-17 mei 2020) en eerste communie (30-31 mei 2020)
 onzeker worden. Niet alleen in de kerk, maar ook in de horeca.
 Tegen einde maart willen we samen met de bisschoppen hierover
 duidelijkheid verschaffen. We proberen intussen wel digitaal
 contact te houden met de jongens en meisjes die zich op hun
 viering voorbereiden
.

EERSTE COMMUNIE

Eerste communie 2020:
      Zaterdag 30 mei 13u. Sint-Theresia
                                  15u Wijnberg 
      Zondag 31 mei 9u, Sint-Hilarius
                               9u30 Gullegem
 


Eerste communie 2021:
     
Zaterdag 22 mei om 13 u. Sint-Theresia
      Zaterdag 22 mei om 15 u. Wijnbergkerk
      Zondag 23 mei om 9 u. en 11 u. (2 beurten) Sint-Hilarius

 
VORMSEL

Vormsel voor 2020:
        Zaterdag 16 mei :
                         Wijnberg en Sint-Theresia - 14u30
                         Gullegem 13u45
                         Moorsele 16u15

         
        Zondag 17 mei :
                         Sint-Hilarius - 10u of 9u en 11u

Vormsel voor 2021:

     
Zaterdag 15 mei om 13 u. Sint-Theresia
      Zaterdag 15 mei om 15 u. Wijnbergkerk
      Zondag 16 mei om 10 u. Sint-Hilarius


INITIATIEVEN IN HET DECANAAT

Enkele weken terug kwamen we samen met priesters, diaken Steven,
de parochieassistenten Annemie en Annelies en leden van parochiale ploegen voor een upgrade of actualisatie van de “decanale impulsgroep”.
In 2013 ontstond deze “decanale impulsgroep”. Nu zes jaar later is een actualisering of upgrade aangewezen, tegen de achtergrond van de ontluikende pastorale eenheden in het decanaat. 

Elkaar ontmoeten, bevragen, bemoedigen.

Twee keer per jaar wisselen we met elkaar uit over ons pastoraal bezig
zijn. We kunnen van elkaar leren en elkaar bemoedigen in de goede
dingen die gebeuren. Daarenboven willen we initiatieven nemen die een parochie, een federatie of een pastorale eenheid elk voor zich niet
aankan. Zo hadden we reeds twee keer een grote conferentie in
CC DE Steiger in Menen. 

Digitale impulsen over geloven thuis met ouders en kinderen.

Sinds 2014 loopt een project waarbij we ouders die (na die eerste communie) dit wensen, een viertal keer per jaar een impuls sturen om in
hun gezin hun geloof ter sprake te brengen met hun kinderen. In oktober komt er een impuls rond het scheppingsverhaal en de zorg voor de natuur,
in december rond Sinterklaas. Een 230 ouders met kinderen van het tweede tot en met het vijfde leerjaar ontvangen dit jaar deze impulsen.
Een werkgroep leerkrachten uit Wevelgem-Gullegem samen met pastoor Guido en parochie-assistente Annelies zijn enthousiast aan de slag om
dit voor te bereiden. Vervolgens stuurt Daisy vanuit het secretariaat van
de dekenij de impulsen naar de ingeschreven ouders.

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria