MEDEDELINGEN

INITIATIEVEN IN HET DECANAAT

Enkele weken terug kwamen we samen met priesters, diaken Steven, de parochieassistenten Annemie en Annelies en leden van parochiale ploegen voor een upgrade of actualisatie van de “decanale impulsgroep”. In 2013 ontstond deze “decanale impulsgroep”. Nu zes jaar later is een actualisering of upgrade aangewezen, tegen de achtergrond van de ontluikende pastorale eenheden in het decanaat. 

Elkaar ontmoeten, bevragen, bemoedigen.

Twee keer per jaar wisselen we met elkaar uit over ons pastoraal bezig zijn. We kunnen van elkaar leren en elkaar bemoedigen in de goede dingen die gebeuren. Daarenboven willen we initiatieven nemen die een parochie, een federatie of een pastorale eenheid elk voor zich niet aankan. Zo hadden we reeds twee keer een grote conferentie in CC DE Steiger in Menen. 

Digitale impulsen over geloven thuis met ouders en kinderen.

Sinds 2014 loopt een project waarbij we ouders die (na die eerste communie) dit wensen, een viertal keer per jaar een impuls sturen om in hun gezin hun geloof ter sprake te brengen met hun kinderen. In oktober komt er een impuls rond het scheppingsverhaal en de zorg voor de natuur, in december rond Sinterklaas. Een 230 ouders met kinderen van het tweede tot en met het vijfde leerjaar ontvangen dit jaar deze impulsen. Een werkgroep leerkrachten uit Wevelgem-Gullegem samen met pastoor Guido en parochie-assistente Annelies zijn enthousiast aan de slag om dit voor te bereiden. Vervolgens stuurt Daisy vanuit het secretariaat van de dekenij de impulsen naar de ingeschreven ouders.

 

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria