MEDEDELINGEN

 BIDDEN IN DE MEIMAAND

In de loop van de maand mei
wordt op vrijdagavond telkens rond één
van de Mariakapelletjes gebeden,
telkens om 18.30 u. 

Op vrijdag 10 mei bidden we
rond de kapel van de Goudbergstraat.

Op vrijdag 17 mei bidden we
rond de kapel van de Kapelletraat

Op vrijdag 31 mei bidden we
rond de kapel van de Kijkuitstraat


 DE HEILIGE DOORN

  Sedert het jaar 1803 wordt in de Sint-Hilariuskerk tussen
  Hemelvaart en Pinksteren de Heilige Doorn vereerd tegen
  hoofdpijn, kopzorgen en stress. In onze haastige tijd kan deze
  verering onze psychische gezondheid alleen maar ten goede
  komen! Na de mis wordt met de relikwie ten zegen gestaan.
  Wij leggen onze hand op het schrijn terwijl de priester zegt:
  “Heil en genezing door onze Heer Jezus Christus”.
  De bijdragen worden gebruikt als misintenties voor de parochianen
  of voor de bedevaarders in de loop van het jaar. 

  Hemelvaartdag 30 mei is de voornaamste dag in de verering van
  de H. Doorn. Vanaf 10.30 u. is er gelegenheid in de
  Sint-Hilariuskerk om de heilige Doorn te vereren. Om 11 uur is er
  eucharistieviering . In de namiddag is de kerk open van
  14 tot 17 uur
, op geregelde tijdstippen zal de H. Doorn ter verering
  aangeboden worden.

  Om 16 u. is er plechtig lof.

  De relikwie kan vereerd worden tot de week na Pinksteren.

  Mocht de verering van deze relikwie ons dankbaar doen herinneren
  wat Jezus voor ons deed.

  Voor historiek dienaangaande klik hier

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria