MEDEDELINGEN

 

  
Voor concrete crisisafspraken pastoraal team
federatie Wevelgem klik
hier

 

 Gemeenschappelijke doopvieringen vanaf 1 juli

 Met 2 priesters moeten we vanaf 1 juli kiezen voor doopvieringen van
 meerdere kinderen
tegelijk. Dat hebben we ook besproken met de
 medewerkers van de werkgroep dooppastoraal en doopbezoek van de
 5 parochies.

 We kiezen voor een vast uur, namelijk 14 uur. Er is ieder weekend
 doopgelegenheid, behalve op grote feestdagen en in de weekends van
 vormsel en eerste communie. Er is een beurtrol, zodat er afwisseling is
 van kerk, dag (zaterdag/zondag) en dooppriester.

 Af en toe kan er ook een doopviering ingepast worden in de zondagsmis.
 Meer info volgt.

 Voor de uitgestelde doopvieringen van maart, april en mei voorzien we
 een overgangsregeling, in de mate van het mogelijke.

 Voor meer klik hier


 DATA EERSTE COMMUNIE en VORMSEL 2021


 EERSTE COMMUNIE

 Eerste communie 2021:
     
Zaterdag 22 mei om 13 u. Sint-Theresia
      Zaterdag 22 mei om 15 u. Wijnbergkerk
      Zondag 23 mei om 9 u. en 11 u. (2 beurten) Sint-Hilarius

 
 VORMSEL

 Vormsel 2021:
     
Zaterdag 15 mei om 13 u. Sint-Theresia
      Zaterdag 15 mei om 15 u. Wijnbergkerk
      Zondag 16 mei om 10 u. Sint-Hilarius


 INITIATIEVEN IN HET DECANAAT

Enkele weken terug kwamen we samen met priesters, diaken Steven,
de parochieassistenten Annemie en Annelies en leden van parochiale ploegen voor een upgrade of actualisatie van de “decanale impulsgroep”.
In 2013 ontstond deze “decanale impulsgroep”. Nu zes jaar later is een actualisering of upgrade aangewezen, tegen de achtergrond van de ontluikende pastorale eenheden in het decanaat. 

Elkaar ontmoeten, bevragen, bemoedigen.

Twee keer per jaar wisselen we met elkaar uit over ons pastoraal bezig
zijn. We kunnen van elkaar leren en elkaar bemoedigen in de goede
dingen die gebeuren. Daarenboven willen we initiatieven nemen die een parochie, een federatie of een pastorale eenheid elk voor zich niet
aankan. Zo hadden we reeds twee keer een grote conferentie in
CC DE Steiger in Menen. 

Digitale impulsen over geloven thuis met ouders en kinderen.

Sinds 2014 loopt een project waarbij we ouders die (na die eerste communie) dit wensen, een viertal keer per jaar een impuls sturen om in
hun gezin hun geloof ter sprake te brengen met hun kinderen. In oktober komt er een impuls rond het scheppingsverhaal en de zorg voor de natuur,
in december rond Sinterklaas. Een 230 ouders met kinderen van het tweede tot en met het vijfde leerjaar ontvangen dit jaar deze impulsen.
Een werkgroep leerkrachten uit Wevelgem-Gullegem samen met pastoor Guido en parochie-assistente Annelies zijn enthousiast aan de slag om
dit voor te bereiden. Vervolgens stuurt Daisy vanuit het secretariaat van
de dekenij de impulsen naar de ingeschreven ouders.

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria