MEDEDELINGEN

BROEDERLIJK DELEN EN VIERINGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD 2020 

26 februari

Aswoensdag 

 

11u. Viering St.-Hilarius + aansluitend sober maal in de kerk:
vrije bijdrage – inschrijven kan tot 22 februari op het secretariaat

056 42 48 05 –
sinthilarius@scarlet.be) inschrijvingstrookjes vinden jullie achteraan in de kerk

 

 

8 maart

Ontbijt Broederlijk Delen
Plaats:
SPWE-Basis, Schoolstraat – van 8 tot 10 uur.
Kostprijs:
volwassenen 8 € - kinderen 3 €.
Inschrijven:
kan tot 4 maart. Kaarten te verkrijgen bij:
   - secretariaat, Lauwestraat 48. Tel. 056/42.48.05 –
     
sinthilarius@scarlet.be
   - Diederik Bevernage – 056/64.75.60
   - Christine Vandenberghe – 0473/33.91.89
   - Jan Bostyn – 0499/73.08.43

 

 

21-22 maart

Halfvasten. 1e omhaling Broederlijk Delen

 

 

28-29 maart

Verzoeningsvieringen
28 mrt: 17u.
St.-Hilarius
29 mrt: 9 u. Wijnberg
            10 u. St.-Theresia

 

 

4-5 april

Palmzondag 

 

Al de gewone vieringen van het weekend vallen weg. Er is 1 bijzondere viering op St.-Hilarius op zondag 5 april om 10.30 u., nav. het afscheid en 40-jaar priesterschap van pr. Jean-Marc Soetaert.
De viering wordt opgeluisterd door het koor Echo.

Palmtakken: Palmzondag:  5 april:
10.30 u. palmkaartjes en palmtakken in de viering priester Jean-Marc.
9-10 u. palmkaartjes en palmtakken aan voorportaal Wijnbergkerk.
Op de komende zondagen (Pasen en daarna) tijdens de vieringen
in alle kerken (St.-Hilarius, Wijnberg, St.-Theresia).

 

 

9 april

Witte Donderdag: 14 u.St.-Hilariuskerk

 

 

10 april

Goede Vrijdag: 15 u. St.-Hilariuskerk (met Samana)

 

 

11 april

Paaswake:
Om 20.45 u.
verzamelen aan de zij-ingang Oleanderstraat.
Om 21 u.
Paaswake in de Wijnbergkerk.
Er is geen vooravondmis in St.-Hilarius.

 

 

12 april

Pasen – 2e omhaling Broederlijk Delen
10 u. St.-Theresia
11 u. St.-Hilarius (met doop)

 

Solidariteitsmaal tvv Broederlijk Delen

Op donderdag 12 maart 2020 om 12u15 organiseert de pastorale werkgroep van WZC Sint-Camillus een solidariteitsmaal ten voordele van
Broederlijk Delen in het Grand Café.
De maaltijd bestaat uit roereieren met stukjes tomaat en frieten.
Kostprijs: 7 euro per persoon.

De opbrengst van het solidariteitsmaal gaat integraal naar Broederlijk Delen.
Na het solidariteitsmaal is er ook mogelijkheid om iets te drinken in het Grand Café en kan er deelgenomen worden aan een bingo ten voordele van
Broederlijk Delen.
Inschrijven en betalen kan tot ten laatste vrijdag 6 maart 2020 aan het
onthaal van WZC Sint-Camillus.

Adres: WZC Sint-Camillus  Kloosterstraat 21 - 8560 Wevelgem

DATA EERSTE COMMUNIE en VORMSEL

EERSTE COMMUNIE


Eerste communie 2020:
      Zaterdag 30 mei 13u. Sint-Theresia
                                  15u Wijnberg 
      Zondag 31 mei 9u, Sint-Hilarius
                               9u30 Gullegem

Eerste communie 2021:

     
Zaterdag 22 mei om 13 u. Sint-Theresia
      Zaterdag 22 mei om 15 u. Wijnbergkerk
      Zondag 23 mei om 9 u. en 11 u. (2 beurten) Sint-Hilarius

 
VORMSEL

Vormsel voor 2020:
        Zaterdag 16 mei :
                         ° Wijnberg en Sint-Theresia - 14u30
                         ° Gullegem 13u45
                         ° Moorsele 16u15
         
        Zondag 17 mei :
                         ° Sint-Hilarius - 10u of 9u en 11u

Vormsel voor 2021:

     
Zaterdag 15 mei om 13 u. Sint-Theresia
      Zaterdag 15 mei om 15 u. Wijnbergkerk
      Zondag 16 mei om 10 u. Sint-Hilarius


INITIATIEVEN IN HET DECANAAT

Enkele weken terug kwamen we samen met priesters, diaken Steven, de parochieassistenten Annemie en Annelies en leden van parochiale ploegen voor een upgrade of actualisatie van de “decanale impulsgroep”. In 2013 ontstond deze “decanale impulsgroep”. Nu zes jaar later is een actualisering of upgrade aangewezen, tegen de achtergrond van de ontluikende pastorale eenheden in het decanaat. 

Elkaar ontmoeten, bevragen, bemoedigen.

Twee keer per jaar wisselen we met elkaar uit over ons pastoraal bezig zijn. We kunnen van elkaar leren en elkaar bemoedigen in de goede dingen die gebeuren. Daarenboven willen we initiatieven nemen die een parochie, een federatie of een pastorale eenheid elk voor zich niet aankan. Zo hadden we reeds twee keer een grote conferentie in CC DE Steiger in Menen. 

Digitale impulsen over geloven thuis met ouders en kinderen.

Sinds 2014 loopt een project waarbij we ouders die (na die eerste communie) dit wensen, een viertal keer per jaar een impuls sturen om in hun gezin hun geloof ter sprake te brengen met hun kinderen. In oktober komt er een impuls rond het scheppingsverhaal en de zorg voor de natuur, in december rond Sinterklaas. Een 230 ouders met kinderen van het tweede tot en met het vijfde leerjaar ontvangen dit jaar deze impulsen. Een werkgroep leerkrachten uit Wevelgem-Gullegem samen met pastoor Guido en parochie-assistente Annelies zijn enthousiast aan de slag om dit voor te bereiden. Vervolgens stuurt Daisy vanuit het secretariaat van de dekenij de impulsen naar de ingeschreven ouders.

 

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria