MEDEDELINGEN

 

  
 

 Op woensdag 17 juni deelde het bisdom mee dat vanaf 1 juli de
 federatie Wevelgem en de federatie Gullegem-Moorsele opgeheven
 worden. De vijf parochies werken vanaf dan samen in de Pastorale
 Eenheid ZacheŁs Wevelgem-Gullegem-Moorsele
.
 De twee priesters, Jan Parmentier en scheutist Sylvester Mpia Bokoma,
 worden samen benoemd voor elk van de 5 parochies (*in solidum,
 dus niet apart voor Gullegem of Wevelgem of Moorsele.
 Ze zullen dus in beurtrol overal voorgaan en verantwoordelijkheid
 opnemen met en in het team. De plechtige aanstelling is gepland op
 6 december om 10u. in de kerk van Moorsele, maar niemand kan nu al
 weten wat dan het toegelaten aantal aanwezigen zal zijn.

 Priester Sylvester Mpia Bokoma verblijft gedwongen in het missiehuis £
 van Scheut in Arlington bij Washington in de VS. De kans bestaat dat hij
 binnen een 2-tal weken reistoestemming krijgt en naar BelgiŽ terugkeert.
 Dan hopen we hem met priester Jan wat uitvoeriger aan de parochianen
te kunnen voorstellen.


Gemeenschappelijke doopvieringen vanaf 1 juli

 Met 2 priesters moeten we vanaf 1 juli kiezen voor doopvieringen van
 meerdere kinderen
tegelijk. Dat hebben we ook besproken met de
 medewerkers van de werkgroep dooppastoraal en doopbezoek van de
 5 parochies.

 We kiezen voor een vast uur, namelijk 14 uur. Er is ieder weekend
 doopgelegenheid, behalve op grote feestdagen en in de weekends van
 vormsel en eerste communie. Er is een beurtrol, zodat er afwisseling is
 van kerk, dag (zaterdag/zondag) en dooppriester.

 Af en toe kan er ook een doopviering ingepast worden in de zondagsmis.
 Meer info volgt.

 Voor de uitgestelde doopvieringen van maart, april en mei voorzien we
 een overgangsregeling, in de mate van het mogelijke.

 Voor meer klik hier

 
DATA EERSTE COMMUNIE en VORMSEL 2021

 EERSTE COMMUNIE


  Eerste communie 2021: 22 en 23 mei
    

 
 VORMSEL

  Vormsel 2021: 15 en 16 mei     

 INITIATIEVEN IN HET DECANAAT

Enkele weken terug kwamen we samen met priesters, diaken Steven,
de parochieassistenten Annemie en Annelies en leden van parochiale ploegen voor een upgrade of actualisatie van de “decanale impulsgroep”.
In 2013 ontstond deze “decanale impulsgroep”. Nu zes jaar later is een actualisering of upgrade aangewezen, tegen de achtergrond van de ontluikende pastorale eenheden in het decanaat. 

Elkaar ontmoeten, bevragen, bemoedigen.

Twee keer per jaar wisselen we met elkaar uit over ons pastoraal bezig
zijn. We kunnen van elkaar leren en elkaar bemoedigen in de goede
dingen die gebeuren. Daarenboven willen we initiatieven nemen die een parochie, een federatie of een pastorale eenheid elk voor zich niet
aankan. Zo hadden we reeds twee keer een grote conferentie in
CC DE Steiger in Menen. 

Digitale impulsen over geloven thuis met ouders en kinderen.

Sinds 2014 loopt een project waarbij we ouders die (na die eerste communie) dit wensen, een viertal keer per jaar een impuls sturen om in
hun gezin hun geloof ter sprake te brengen met hun kinderen. In oktober komt er een impuls rond het scheppingsverhaal en de zorg voor de natuur,
in december rond Sinterklaas. Een 230 ouders met kinderen van het tweede tot en met het vijfde leerjaar ontvangen dit jaar deze impulsen.
Een werkgroep leerkrachten uit Wevelgem-Gullegem samen met pastoor Guido en parochie-assistente Annelies zijn enthousiast aan de slag om
dit voor te bereiden. Vervolgens stuurt Daisy vanuit het secretariaat van
de dekenij de impulsen naar de ingeschreven ouders.

 

PASTORALE EENHEID ZACHE‹S
WEVELGEM - GULLEGEM - MOORSELE