ONZE MISSIONARISSEN

 

     

Missionarissen uit Wevelgem
 

   

 

     

Lijst van de
Missionarissen
in het thuisland
 

   
   

Gaby Gheysens :

Geboren : 13-03-1946 
Geloften : 08-09-1965
Priesterwijding : 14-05-1972
Eerste vertrek naar de missies : 1973 (Brazilië)

E-mail : gabyjozefgheysens@gmail.com


Voor de brief maart 2017 klik hier

Voor de brief oktober 2016 klik hier

Top


Pol Foulon :

Geboren : 09-01-1933 - Geloften : 08-09-1953
Priesterwijding : 03-08-1958
Eerste vertrek naar de missies : 1959 ( Filippijnen)
Huidig adres :
Missiehuis van Scheut
Scheutistenlaan 15A
8500 Kortrijk

Tel. : 056/27.04.70Voor de brief december 2011 klik hier

Top
 


Eric Duhamel :


Geboren : 05-08-1937
Geloften : 08-09-1957
Priesterwijding : 05-08-1962
Eerste vertrek naar de missies : 1967 (Senegal)
In 2014 werd hij
aalmoezenier in het
WZC Sint-Jozef

Ieperstraat 54 8980 Zonnebeke

Website : www.zorgcentrumsintjozef.be

Voor de brief januari 2012 klik hier

Top
 

Wilfried Vanhoutte :

Voor de brief 2018-2019
klik hier

Voor de Kerst- en Nieuwjaarsbrief 2017-2018
klik hier

Voor de brief december 2016
klik hier

Voor de brief oktober 2016
klik hier

Voor de nieuwjaarsbrief 2016
klik hier


Top
 

Zr. Lieve Stragier :

Zuster Lieve Stragier behaalde het diploma van onderwijzeres.
Ze heeft zelfs een jaartje les gegeven in Wevelgem.
De drang om missiewerk te verrichten was groot.
De vormingscursus bij de congregatie van de
Zusters van de Jacht van Heverlee
was bepalend voor haar verdere leven.

Op 15 augustus 1987 legde ze haar geloften af
in de parochiekerk St.-Lambertus in Heverlee
Op 27 oktober 1987 vertrok zij naar de Filippijnen en was er
werkzaam tot juni 1995.
Vanuit de Filippijnen vertrok ze naar Mongolië.


In 2016 werd Zuster Lieve Stragier verkozen tot
Algemeen Overste van de Zusters van Heverlee ICM.
Wij wensen haar veel succes in deze nieuwe functie.

Voor de brief van december 2017 klik hier

Voor de brief van 5 oktober 2016 klik hier

Voor de kerstbrief 2015 klik hier


E-mail :
stralieve@yahoo.com


Top
 

Zuster Dina Vannoorden

Zusters Maricolen
Oude Zak 34, 8000 Brugge 

Telefoon: 050/44.59.45
Fax: 050/44.59.46
E-mail:
maricolen.brugge@tihf.be


Was een leven lang werkzaam in Congo

Voor info over o.a. het klooster klik hier

Brief januari 2011 - 2012


Top

 

Broeder Noël VannoordenIn wzc De Pottelberg in Kortrijk is broeder
Noël Vannoorden op vrijdag 22 september 2017
overleden.
Hij werd geboren op 11 november 1935 in Menen
en was overste van de Broeders Vandaele.


Was een leven lang werkzaam in Congo.


Top
 

Broeder Jérôme Vermersch

Broeder Jerôme Vermersch is
overleden
.

Lees meer ...


 Broeder missionaris Jerôme Vermersch had in zijn laatste
 levensjaren niet meer het grote bezoek van generatiegenoten.
 De enkele familieleden op leeftijd bereikten nog wel eens de
 Processiestraat in Waregem maar dit aantal slonk uiteraard. Soms
 kwam er nog wel eens een groepje leerlingen uit de naburige
 school om iets te vernemen over dat onbekende Hoge Noorden,
 waar broeder vele jaren verbleef. Pelly Bay, Gjoa Haven,
 Cambridge Bay, het was een zoeken op de kaart van Canada, niet
 zover van de Hudson Baai, nabij Victoria Island. Hij sprak met
 geestdrift over de tijd van toen, over zijn Eskimo´s. In een streek  van
 heel weinig mensen, van sneeuw, water en ijs trotseerde de kranige
 ouderling weer en wind en de felle zon.

Top
 

Zuster Liesbeth Foulon


Zusters van Liefde
Mellestraat 1 - 8501 Heule

Website :
www.zustersvanliefdeheule.be
E-mail :
liesbeth.foulon@skynet.be

Was gedurende 20 jaar werkzaam in Zuid-Afrika.
Siloe: school en beschutte werkplaats voor blinden.

Voor de brief van december 2011 klik hierTop 
 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria

ONZE_MISSIONARISSEN0