NAAMOPGAVE
EERSTE COMMUNIE
 

      

              Naamopgave Eerste Communie Wijnberg

 De 30 kinderen uit de twee lagere scholen zingen blij omdat ze
 welkom zijn:
                                     “Namen waren er zoveel,

heel gewoon of origineel.

Dus kozen ma en pa maar vast

deze naam die bij mij past.”

 Je mag toegeven dat je nog foutjes maakt, want Jezus zelf komt naar
  je toe.  Hij roept je bij je naam en laat niemand alleen achter. 

“Er is zoveel dat ik leer

uit de verhalen van de Heer.

Ik verander keer op keer

door de Heer.”

 Leven is veranderen, groeien. Dat kan een graankorrel enkel, als hij
 in goede aarde terechtkomt. Ook water is nodig, zoals bij het doopsel,
 en de kleine zaadjes veranderen in groene tarwesprietjes, en later in
 gouden halmen met rijpe korrels.  

 Een mens verandert levenslang, maar je naam blijft dezelfde.
 Daarom prikken de kandidaten hun naam en foto op het bord, in het
 spoor van Jezus. Want ook dat blijft hetzelfde: hoe klein of groot je
 ook bent, liefhebben is liefde delen. 

 Kom maar naar me toe met je wensen en je gaven, zegt God: in de
 voorbeden, bij de gaven op tafel, in het dankgebed, in de grote kring
 voor het onzevader. Op het einde tekent de  priester een kruisje op de
 gevouwen handen, waarmee de kinderen op 19 mei voor het eerst
 Jezus’ brood zullen ontvangen. 

“We voelen ons gelukkig.

Het wordt een blijde dag.

We worden vriend van Jezus.

Hij gaat met ons op stap.” 

 Ja, veel geluk gewenst aan alle kinderen, die samen met de juffen
 Caitlin en Tine en meester Bert iets moois gemaakt hebben van
 deze instapviering.

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria