PRIESTERS
en
VOORGANGER
IN GEBED EN UITVAART
 

 

Jean-Marc Soetaert Jan Parmentier Herman Clement
  Tuur Degand  

 
Jean-Marc Soetaert
(pastoor moderator)
Ga naar top

Jan Parmentier
(pastoor leraar)Ga naar top


Herman Clement
(aalmoezenier Elckerlyc)
Ga naar top


Tuur Degand

Voorganger in gebed en uitvaart
Voor info over de aanstelling klik hier

Ga naar top

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria