PASTORALE EENHEID

      

Op weg naar de pastorale eenheid.

Het is de bedoeling dat de federatie Gullegem-Moorsele intens zal samenwerken met de federatie Wevelgem om zo de pastorale eenheid Gullegem-Moorsele-Wevelgem te vormen. Verschillende werkgroepen van beide federaties zijn nu reeds volop bezig om elkaars werking af te tasten en op zoek te gaan naar raakpunten. Het gaat hier om de werkgroepen liturgie, verkondiging en catechese, beheer van het tijdelijke, communicatie en zorg en solidariteit.
In ons bisdom willen we die structuurhervormingen afronden tegen 2020.

Van een feitelijke vereniging moeten we noodzakelijk de overstap maken naar een VZW. De pastorale eenheid zal een nieuwe naam hebben. Deze naam mag niet   deze van de huidige parochies van Gullegem, Moorsele en Wevelgem zijn. Het moet dus een nieuwe naam worden, ofwel plaatsgebonden, ofwel hedendaags, ofwel in onze tijd sterk aansprekende ofwel andere traditionele.

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria