PASTORALE EENHEID

      

Op weg naar de pastorale eenheid.

In 2011 schreef bisschop Jozef De Kesel de pastorale brief ‘Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies’. Deze brief riep de parochies concreet op om hun krachten te bundelen in een pastorale eenheid. Ook de huidige bisschop Lode Aerts en zijn beleidsploeg werken verder in dit spoor. In ons bisdom willen we die structuurhervormingen afronden tegen 2020.

Bij ons is het de bedoeling dat de federatie Gullegem-Moorsele intens zal samenwerken met de federatie Wevelgem om zo de pastorale eenheid Gullegem-Moorsele-Wevelgem te vormen. Verschillende werkgroepen van beide federaties zijn nu reeds volop bezig om elkaars werking af te tasten en op zoek te gaan naar raakpunten. Het gaat hier om de werkgroepen liturgie, verkondiging en catechese, beheer van het tijdelijke, communicatie en zorg en solidariteit.

Daarbij willen we zeker niet uit het oog verliezen dat er een sterke plaatselijke verankering moet blijven, en dat elke geloofsgemeenschap zijn eigenheid moet kunnen behouden. In die context wordt er geopteerd om momenteel de 5 kerken
van de pastorale eenheid open te houden voor weekendvieringen en ook te behouden voor andere vieringen zoals uitvaarten, doopvieringen, huwelijken…

Vanaf 1 maart 2018 nam parochieassistente Annelies Thieren haar taak op.
Zij zal, samen met de vormingswerkers van het ccv, ons verder begeleiden in de groei naar een pastorale eenheid.

Op die manier hopen wij ons verder in te zetten voor een levendige gemeenschap
in een toch wel sterk veranderend geloofsklimaat.
Een gemeenschap die blijvend oog heeft voor het hart van ons geloof,
maar ook voor het hart van de medemensen.

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria