PASTORALE EENHEID

      

Op weg naar de pastorale eenheid.

Het is de bedoeling dat de federatie Gullegem-Moorsele intens zal samenwerken met de federatie Wevelgem om zo de pastorale eenheid Gullegem-Moorsele-Wevelgem te vormen. Verschillende werkgroepen van beide federaties zijn nu reeds volop bezig om elkaars werking af te tasten en op zoek te gaan naar raakpunten. Het gaat hier om de werkgroepen liturgie, verkondiging en catechese, beheer van het tijdelijke, communicatie en zorg en solidariteit.
In ons bisdom willen we die structuurhervormingen afronden tegen 2020.

Van een feitelijke vereniging moeten we noodzakelijk de overstap maken naar een VZW. Tegen januari 2019 moeten wij daarom ook een naam hebben. Wel mag de naam van de huidige parochies van Gullegem, Moorsele en Wevelgem niet
gebruikt worden. Het moet dus een nieuwe naam worden, ofwel plaatsgebonden, ofwel hedendaags, ofwel in onze tijd sterk aansprekende ofwel andere
traditionele. Daarom willen we ook jullie de kans geven om een naam te zoeken.
Het mag een heilige zijn, mag zowel man of vrouw zijn…
Er zijn misschien nog Bijbelse plaatsen of figuren die kunnen dienen bv. Tabor, Emmaus, ZacheŁs en Tiberias… Aan jullie de keus! Laat de inspiratie maar werken.
Jullie kunnen tegen 28 september 2018 de suggestie mailen naar het secretariaat
sinthilarius@scarlet.be of een briefje in de bus komen steken, Lauwestraat 48

Laat de ideeŽn maar komen en wie weet heeft de pastorale eenheid straks jouw keuze als naam. Misschien kan je er ook wat bij schrijven waarom je gekozen hebt voor die naam… Het is nu aan jullie…

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria