PAROCHIALE WERKING

 

 Sint-Hilariuskoor  OKRA - Giocoso  ECHO
 Lectoren  Misdienaars  Liturgische werkgroep
 Missiewerking  Buurtwerking  Uitwerking Liturgie
 Lokaal
 Steunfonds
   WELZIJNSZORG &
 BROEDERLIJK DELEN


Sint-Hilariuskoor
Augustus 2018: Het lot en het bestaan van het St. Hilariuskoor Wevelgem is bezegeld.  Lees meer ....

Top

OKRA - Giocoso
Het koor heeft als dirigent Paul Mispelaere, Roodbaardstraat 12
De repetities vinden plaats op donderdagvoormiddag om 9.30u.
in de kapel van het klooster, Acaciastraat.

Top

ECHO
Dit jongerenkoor, bestaande uit zangers en instrumenten, repeteert ieder vrijdag om 19.00 uur in de Vrije Gemengde Basisschool Centrum, Schoolstraat 19.
Contactpersoon : koorleider Geert Balduyck, Wilgenstraat 26

Top

Lectoren
Voor het verzorgen van de lezingen en een aantal teksten tijdens de eucharistievieringen stellen zich op elke parochie een aantal mensen ten dienste.
Contactpersonen :
  Sint-Hilarius : Sonja Huyghe, Parkstraat 6
  Onbevlekt Hart van Maria: Nicole Vander Meeren,
                                       Begoniastraat 4
  Sint-Theresia : Luc Vandermarliere, Sneppestraat 2

Top

Misdienaars
Kinderen vanaf het derde leerjaar krijgen de kans om als misdienaar de weekendvieringen of huwelijksvieringen te helpen verzorgen.
De verantwoordelijken voor de parochies zijn :    
   Onbevlekt Hart van Maria : Caroll Deleu, Esdoornstraat 43
                                         Tel. : 056/42.54.44
   Sint-Theresia : Guido Vandendriessche, Merelstraat 4
                                          Tel : 056/32.69.71

Alle vormelingen van de Sint-Theresiaparochie worden gevraagd om gedurende één jaar misdienaar te zijn.

Top

Liturgische werkgroep op Sint-Hilarius
Deze werkgroep telt een zestal leden. Zij staan in voor de verzorgde en zinvolle versiering in de kerk al naargelang de tijd van het kerkelijk jaar.
Contactpersonen zijn Remi Langedock en Sonja Huyghe


Top

Missiewerking
Er WAS een federaal missiecomité die onder meer instond voor de organisatie van het jaarlijks Missiefeest. Momenteel is dat niet meer actief.
Hierbij de namen en de missiegebieden.
Zie ook pagina "Missionarissen"


     Pater Eric Duhamel in Senegal en sedert 2014
     aalmoezenier in het WZC Sint-Jozef te Zonnebeke
     Zuster Liesbeth Foulon in Heule voor Zuid-Afrika
     Pater Pol Foulon in de Filipijnen
     Pater Gaby Gheysens in Brazilië
     Zuster Lieve Stagier in Rome (ICM) na jaren werk in de
                                    Filipijnen en Mongolië

Elk jaar steunen wij eveneens projecten van Wevelgemse parochianen in een ontwikkelingsland.

Top

Buurtwerking
Op de Sint-Hilariusparochie is een werkgroep buurtwerking actief. De parochie is verdeeld in een dertigtal wijken. De buurtwerkers verzorgen het contact tussen de buurt en de parochie in beide richtingen. U kan ze hiervoor aanspreken.
Contactpersoon : Christine Vandenberghe, Cederstraat 5
E-mail : christine.vandenberghe@telenet.be

Top

Welzijnszorg en Broederlijk Delen
Een federale werkgroep verzorgt jaarlijks de animatie van Welzijnszorg en Broederlijk delen.
In de advent zamelen we in de kerk geld in voor onze plaatselijke 5 euro-actie. Met de opbrengst worden kerstpakketten aangekocht die naar personen en gezinnen in nood worden gebracht. Het betreft een 90-tal gezinnen.
De werkgroep organiseert elk jaar in de veertigdagentijd een ontbijt op de parochie Sint-Hilarius, een Sober Maal op de parochie Onbevlekt Hart van Maria en een duidingsavond op de parochie Sint-Theresia. De omhalingen op Welzijnszondag, met halfvasten en Pasen steunen de projecten van Welzijnszorg en Broederlijk Delen.

Top

Lokaal Steunfonds Wevelgem
In ons land vallen steeds meer mensen buiten het sociaal vangnet. De federatie kan de noden van die mensen niet negeren. Maandelijks worden een aantal personen of gezinnen geholpen met aankoopbonnen voor voeding. Giften worden aanvaard op rekening BE26 7384 2634 4829
Voor inlichtingen omtrent een bestendige opdracht kunt u terecht op het federaal secretariaat of bij Christine Vandenberghe.

Top

Uitwerking liturgie

Voor een verzorgde en zinvolle liturgie zijn er in de federatie verschillende initiatieven.
Naast het opmaken van passende teksten, staan een aantal medewerkers in voor het uitwerken van het jaarthema, het opstellen van een powerpoint presentatie van de teksten, liederenkeuze, versiering, ... Wie interesse heeft om mee te werken kan contact opnemen met het secretariaat.

Top

Welzijnzorg en Broederlijk delen

Een federale werkgroep verzorgt jaarlijks de animatie van Welzijnszorg en Broederlijk Delen. De werkgroep organiseert elk jaar in de veertigdagentijd een een aantal activiteiten. De omhalingen op Welzijnszondag, met halfvasten en Pasen steunen de nationale projectenlijst van Welzijnszorg en Broederlijk
Delen.

Top

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria