BEDIENING VAN DE
SACRAMENTEN EN
DE COMMUNIE
 

 DOOPSEL  EERSTE COMMUNIE  VORMSEL
 HUWELIJK  ZIEKENZALVING  BIECHTVIERING


I
n de eucharistieviering komen we als gelovige gemeenschap samen om het leven, de dood en de verrijzenis van Christus te vieren. Daarnaast zijn er in het leven van elke mens een aantal scharniermomenten waar ze als kerkgemeenschap bijzonder aandacht aan willen besteden. In het toedienen van de sacramenten wil God mensen nabij zijn met zijn zegen en genade.

Doopsel
Het doopsel wordt bij voorkeur aangevraagd op het Federaal Secretariaat, minstens drie weken vr het doopsel.
Voor de meest recente info over samenwerking Wevelgem, Gullegem, Moorsele - ouderavond en huisbezoek - nieuw aanvraagformulier hier

Voor voorbeelden van teksten klik hier

Top

Eerste Communie
De eerste communie vindt ieder jaar plaats in het weekend van Pinsteren; op zaterdag in de parochies Onbevlekt Hart van Maria en Sint-Theresia en op zondag in de parochie Sint-Hilarius.
De voorbereiding gebeurt in schoolverband in het eerste leerjaar en begint met een instapviering of naamopgave. Een kind dat de eerste communie wil ontvangen moet gedoopt zijn.
In 2018 gaat de 1ste communie door op :
   Zaterdag 19 mei  14u30 : Wijnberg en Sint-Theresia
    Zondag 20 mei 9u en 11u : Sint-Hilarius

De data eerste communie voor 2019:
 
    normaal gezien Pinksterweekend:
                    za 8 juni (Wijnberg en Sint-Theresia)
                    zo 9 juni (Sint-Hilarius)
 

De data eerste communie voor 2020:
                   za 30 mei (Wijnberg en Sint-Theresia)
                   zo 31 mei (Sint-Hilarius)

Top

Vormsel
Het vormsel kent geen vaste datum en wordt voorbereid in catechesebeurten.
In 2018 gaat het vormsel door op :
     zaterdag 12 mei 14u30 : Sint-Theresia en Wijnberg
     zondag 13 mei 10u : Sint-Hilarius

We kennen reeds de verschillende vormheren voor onze parochiale kerken. Graag delen we ze jullie mee.
Het zijn:
          zaterdag 12 mei 2018 om 14.30 u. in de Sint-Theresiakerk
          met vormheer: E.H. D. Decuypere

-             zaterdag 12 mei 2018 om 14.30 u. in de Wijnbergkerk
         met vormheer: E.H. M. Steen

-            zondag 13 mei 2018 om 10.00 u. in de Sint-Hialriuskerk
        met vormheer E.H. M. Van Eenoo

De data vormsel voor 2019:
                   za 18 mei (Wijnberg en Sint-Theresia)
                   zo 19 mei (Sint-Hilarius)  

De data vormsel voor 2020:
                  za 16 mei (Wijnberg en Sint-Theresia)
                  zo 17 mei (Sint-Hilarius)


In principe gebeurt de toediening van het vormsel op de parochie waar men woont. Alle kandidaat-vormelingen die school lopen in Wevelgem, ontvangen eind september, begin oktober een uitnodiging om in te schrijven. Voor jongens en meisjes die school lopen buiten Wevelgem, vragen we dat de ouders tijdig (begin september) contact opnemen met n van de onderstaande contactpersonen.
Het vormsel wordt steeds meer een bewuste keuze van de twaalfjarigen in samenspraak met hun ouders. Voorwaarden zijn dat de kandidaat-vormeling gedoopt is, de katholieke godsdienstleer volgt en de voorbereidende catechese bijwoont.
Contactpersonen zijn :

     Sint-Hilarius : Sonja Huyghe, Parkstraat 6
               Tel. : 056/42.41.72 
               E-mail : remi.langedock@skynet.be

     Onbevlekt Hart van Maria : Arthur Degand, Beukenstraat 4
               Tel. : 056/40.02.15
               E-mail : tuur.degand@telenet.be 

     Sint-Theresia : Guido Vandendriessche, Merelstraat 4
                Tel. : 056/32.69.71
                E-mail :
guido.vandedriessche@telenet.be
Top

Huwelijk
Verloofden vragen tijdig (minstens zes maand vooraf) hun huwelijksviering (plaats, dag, uur) aan op het federaal secretariaat. Ongeveer drie maanden vooraf hebben ze een gesprek met de parochiepriester of diaken, waarmee ze de viering voorbereiden. Het verbond van het huwelijk dat twee mensen aangaan, is een sacrament dat zij aan elkaar geven! Niet de priester geeft het sacrament, wl de huwenden geven het aan elkaar. Vandaar dat ook een gebedsvoorganger een huwelijksviering als gebedsdienst kan voorgaan (hier wordt wel de toestemming van de plaatselijke pastoor gevraagd). Er is wel een diaken of priester nodig voor de huwelijkssluiting.
Voor nog meer info klik hier

Top

Ziekenzalving
Het ziekensacrament is bestemd voor alle zieken die erom vragen. Neem daartoe contact op met n van de priesters. Het is voor de familieleden een geruststelling en voor de betrokken persoon een zinvolle steun in een moeilijke periode.
Zieken en bejaarden die het wensen kunnen de communie thuis ontvangen.
Gelieve daarvoor contact op te nemen met zr. Georgette Bombeke - Tel. : 056/41.17.86
Indien gewenst, kunnen familieleden tijdens de weekendvieringen de communie meenemen voor een zieke of bejaarde thuis. De communie wordt dan in een
gepast communiedoosje meegegeven.

Top

Biechtviering
In de veertigdagentijd is er in het weekend voor Palmzondag een verzoeningsviering met mogelijkheid tot persoonlijke biecht.
Ook vr of n een misviering is op afspraak een biechtgesprek of een persoonlijk gesprek met een priester mogelijk.

Top
 

 
 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria