BEDIENING VAN DE
SACRAMENTEN EN
DE COMMUNIE
 

 DOOPSEL  EERSTE COMMUNIE  VORMSEL
 HUWELIJK  ZIEKENZALVING  BIECHTVIERING


I
n de eucharistieviering komen we als gelovige gemeenschap samen om het leven, de dood en de verrijzenis van Christus te vieren. Daarnaast zijn er in het leven van elke mens een aantal scharniermomenten waar ze als kerkgemeenschap bijzonder aandacht aan willen besteden. In het toedienen van de sacramenten wil God mensen nabij zijn met zijn zegen en genade.

Doopsel

De aanvraag
moet drie maanden vooraf gebeuren, zodat jullie als ouders de tijd hebben om de ouderavond mee te maken, het bezoek van de catechist te ontvangen en eventueel zelf een doopboekje samen te stellen.


Voor de meest recente info over samenwerking Wevelgem, Gullegem, Moorsele - ouderavond - huisbezoek - nieuw aanvraagformulier ...
klik
hier


Voor keuzeteksten klik hier
Voor een voorbeeld van een doopselboekje klik hier

Top

Eerste Communie
De eerste communie vindt ieder jaar plaats in het weekend van Pinsteren; op zaterdag in de parochies Onbevlekt Hart van Maria en Sint-Theresia en op zondag in de parochie Sint-Hilarius.
De voorbereiding gebeurt in schoolverband in het eerste leerjaar en begint met een instapviering of naamopgave. Een kind dat de eerste communie wil ontvangen moet gedoopt zijn.

De data eerste communie voor 2020:
      Zaterdag 30 mei 13u. Sint-Theresia
                                  15u Wijnberg 
      Zondag 31 mei 9u, Sint-Hilarius
                               9u30 Gullegem

De data eerste communie voor 2021:

      Zaterdag 22 mei om 13 u. Sint-Theresia
      Zaterdag 22 mei om 15 u. Wijnbergkerk
      Zondag 23 mei om 9 u. en 11 u. (2 beurten) Sint-Hilarius

 
Top

Vormsel
Het vormsel kent geen vaste datum en wordt voorbereid in catechesebeurten.
    

De data vormsel voor 2020:
        Zaterdag 16 mei :
                         Wijnberg en Sint-Theresia - 14u30
                         Gullegem 13u45
                         Moorsele 16u15
         
        Zondag 17 mei :
                         Sint-Hilarius - 10u of 9u en 11u

De data vormsel voor 2021:

     
Zaterdag 15 mei om 13 u. Sint-Theresia
      Zaterdag 15 mei om 15 u. Wijnbergkerk
      Zondag 16 mei om 10 u. Sint-Hilarius


In principe gebeurt de toediening van het vormsel op de parochie waar men woont. Alle kandidaat-vormelingen die school lopen in Wevelgem, ontvangen eind september, begin oktober een uitnodiging om in te schrijven. Voor jongens en meisjes die school lopen buiten Wevelgem, vragen we dat de ouders tijdig (begin september) contact opnemen met n van de onderstaande contactpersonen.
Het vormsel wordt steeds meer een bewuste keuze van de twaalfjarigen in samenspraak met hun ouders. Voorwaarden zijn dat de kandidaat-vormeling gedoopt is, de katholieke godsdienstleer volgt en de voorbereidende catechese bijwoont.
De vormselvoorbereiding gebeurt federaal, voor de 3 parochies samen. Er zijn twee contactpersonen: 

  Sonja Huyghe : Parkstraat 6 - Tel. : 056/42.41.72 
                           E-mail :
remi.langedock@skynet.be 

  zuster Christine Debaenst : Deken Jonckheerestraat 16
                            Tel. : 0485/80.59.38
                           
vomsel.wevelgem@gmail.com
    

Top

Huwelijk
Verloofden vragen tijdig (minstens zes maand vooraf) hun huwelijksviering (plaats, dag, uur) aan op het federaal secretariaat. Ongeveer drie maanden vooraf hebben ze een gesprek met de parochiepriester of diaken, waarmee ze de viering voorbereiden. Het verbond van het huwelijk dat twee mensen aangaan, is een sacrament dat zij aan elkaar geven! Niet de priester geeft het sacrament, wl de huwenden geven het aan elkaar. Vandaar dat ook een gebedsvoorganger een huwelijksviering als gebedsdienst kan voorgaan (hier wordt wel de toestemming van de plaatselijke pastoor gevraagd). Er is wel een diaken of priester nodig voor de huwelijkssluiting.
Voor nog meer info klik hier

Top

Ziekenzalving
Het ziekensacrament is bestemd voor alle zieken die erom vragen. Neem daartoe contact op met n van de priesters. Het is voor de familieleden een geruststelling en voor de betrokken persoon een zinvolle steun in een moeilijke periode.
Zieken en bejaarden die het wensen kunnen de communie thuis ontvangen.
Gelieve daarvoor contact op te nemen met zr. Georgette Bombeke - Tel. : 056/41.17.86
Indien gewenst, kunnen familieleden tijdens de weekendvieringen de communie meenemen voor een zieke of bejaarde thuis. De communie wordt dan in een
gepast communiedoosje meegegeven.

Top

Biechtviering
In de veertigdagentijd is er in het weekend voor Palmzondag een verzoeningsviering met mogelijkheid tot persoonlijke biecht.
Ook vr of n een misviering is op afspraak een biechtgesprek of een persoonlijk gesprek met een priester mogelijk.

Top
 

 
 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria