SAMENWERKING DOOPVOORBEREIDING
OUDERAVOND - HUISBEZOEK
 NIEUW AANVRAAGFORMULIER

      

 

Samenwerking Wevelgem, Gullegem, Moorsele - ouderavond en huisbezoek
 
- nieuw aanvraagformulier

 Vanaf 2018 beginnen de 5 parochies van groot-Wevelgem voor doop en
 doopvoorbereiding samen te werken.
 Eerste vernieuwing op 1 januari:
   
elk van de 4 'doopheren' is een vast weekend van dienst (op 2 weekends na),
    met max. 5 doopvieringen per weekend.


- 1ste weekend: pr. Guido Deman, enkel in Gullegem of in Moorsele
   (ook voor ouders uit Wevelgem).

- 2de, 3de en 4de weekend: alle dopen in Wevelgem (ook kinderen uit Gullegem
   of Moorsele), door pr. Jean-Marc Soetaert, diaken Steven Knockaert of
   pr. Jan Parmentier.

Vaste tijdstippen: 14 u., 14.45 u., 15.30 u. of eventueel 13.15 u.


De eerste aanvraag bepaalt de plaats van alle doopvieringen op die zaterdag
of zondag: Sint-Hilarius, Sint-Theresia of Wijnbergkerk (hier niet van 1 nov. tot
31 maart).

Ouders uit Wevelgem die het 1ste weekend wensen, spreken af met pr. Guido Deman in Gullegem (05 41 27 30 - guido.deman@skynet.be) of contactpersoon Lutgarde Vandemaele in Moorsele (056 41 15 57 - vandemaele.lutgarde@belgacom.net).

Ouders (uit Wevelgem, Gullegem of Moorsele) die het 2de, 3de of 4de weekend kiezen, doen hun aanvraag bij het federale secretariaat (bezoek Lauwestraat 48 of telefoon 056 42 48 05 elke weekdag van 8 tot 10 u. - of mail naar: sinthilarius@scarlet.be).

Dopen kan ook in de eucharistieviering op gewone zondagen en op feestdagen. Dat kan zeer zinvol zijn met Kerstmis of Pasen. Op feestdagen (inbegrepen eerste communie en vormsel) is er buiten de mis geen doopgelegenheid. 

De voorbereiding gaat in 3 stappen:
1) Drie maanden vooraf aanvraag op het secretariaat
   (of in Gullegem of in Moorsele voor het 1ste weekend) om datum, uur en plaats
     vast te leggen. 

2) Als kennismaking en voorbereiding op deze belangrijke gebeurtenis:
    ouderavond.
    We komen samen n in de parochiezaal bij de Sint-Theresiakerk.
    De data in 2018 zijn, telkens op een dinsdagavond van 20 u. tot 21.15 u.:
    23 januari, 20 maart, 22 mei, 17 juli
.
   Vanaf september gebeurt dat maandelijks, afwisselend in Sint-Theresia
   (28 september, 27 november), Moorsele (25 oktober)
   en Gullegem (20 december

3) Daarna: doopcatechist komt na afspraak op huisbezoek.
   Ze vullen de nodige documenten in. Er is een nieuw aanvraagformulier en
   het paspoort wordt geleidelijk vervangen door de nieuwe ID-kaart van
   een christen
.
Voor meer info dienaangaande, klik hier .

   U krijgt ook uitleg over het doopboekje: er zijn twee voorbeelden met een
   vaste tekst, maar u krijgt ook tips om zelf het boekje samen te stellen en te
   printen. Voor suggesties klik hier

Rond Lichtmis begin februari nodigen we ouders en kinderen uit op de dankviering in Sint-Hilarius. Bij een doop in Gullegem of Moorsele worden ouders daar uitgenodigd. Na de kinderzegen krijgen de ouders het doopkruikje mee naar huis. 

We hopen dat deze voorbereiding alle ouders mag ondersteunen in hun verlangen om veel liefde en geluk aan hun kind te schenken, en om het leven te ervaren als een teer en kostbaar geschenk uit Gods hand.

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria