SAMENWERKING DOOPVOORBEREIDING
OUDERAVOND - HUISBEZOEK
 NIEUW AANVRAAGFORMULIER

      

 

Samenwerking Wevelgem, Gullegem, Moorsele - ouderavond en huisbezoek
 
- nieuw aanvraagformulier

 Vanaf 2018 beginnen de 5 parochies van groot-Wevelgem voor doop en
 doopvoorbereiding samen te werken.

 Er zijn drie ‘doopheren’.

U kunt uw kind laten dopen in de thuisparochie of in een andere kerk,
afhankelijk van het weekend dat u verkiest.
 

1ste weekend: alle dopen in Gullegem of Moorsele, door pr.Guido Deman.

2de, 3de en 4de weekend: alle dopen in Wevelgem,
door pr. Jean-Marc Soetaert of pr. Jan Parmentier (beurtrol).

Vaste tijdstippen: 14 u., 15 u. of 16 u. 

Andere tijdstippen kunnen, indien mogelijk, na afspraak met de priesters die het doopsel toedienen.

Ouders uit Wevelgem die het 1ste weekend wensen, spreken af met
  pr. Guido Deman
in Gullegem (056/41.27.30 - guido.deman@skynet.be) of
  contactpersoon Lutgarde Vandemaele in Moorsele (
056/41.15.57 -
  0485/73.97.48 - E-mail : vandemaele.lutgarde@proximus.be
).
 

Ouders (uit Wevelgem, Gullegem of Moorsele) die het 2de, 3de of 4de weekend kiezen, doen hun aanvraag bij het federale secretariaat (bezoek Lauwestraat 48 of telefoon 056/42.48.05 elke weekdag van 8 tot 10 u. - of mail naar: sinthilarius@scarlet.be).

Dopen kan ook in de eucharistieviering op gewone zondagen en op feestdagen. Dat kan zeer zinvol zijn met Kerstmis of Pasen. Op feestdagen (inbegrepen eerste communie en vormsel) is er buiten de mis geen doopgelegenheid. 

De voorbereiding gaat in 3 stappen:
1) Drie maanden vooraf aanvraag op het secretariaat
   (of in Gullegem of in Moorsele voor het 1ste weekend) om datum, uur en plaats
     vast te leggen. 

2) Als kennismaking en voorbereiding op deze belangrijke gebeurtenis:
    ouderavond.
   
Vanaf september 2018 komen we maandelijks samen, afwisselend in
    de Sint-Theresiazaal, in de kerk van Moorsele of de kapel in Gullegem.

    Precieze data en adressen vindt u in de folder die u ontvangt na de aanvraag.

3) Daarna: doopcatechist komt na afspraak op huisbezoek.
   Samen vult u de nodige documenten in: het
aanvraagformulier met
    privacy-verklaring, de ID-kaart van  een christen en een blad met
    praktische afspraken voor de doopviering
.
   
Voor meer info dienaangaande, klik hier .

   U krijgt ook uitleg over het doopboekje: er zijn twee voorbeelden met een
   vaste tekst, maar u krijgt ook tips om zelf het boekje samen te stellen en te
   printen. 

Rond Lichtmis begin februari nodigen we ouders en kinderen uit op de dankviering in Sint-Hilarius. Bij een doop in Gullegem of Moorsele worden ouders daar uitgenodigd. Na de kinderzegen krijgen de ouders het doopkruikje mee naar huis. 

We hopen dat deze voorbereiding alle ouders mag ondersteunen in hun verlangen om veel liefde en geluk aan hun kind te schenken, en om het leven te ervaren als een teer en kostbaar geschenk uit Gods hand.

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria