VIERING VAN
WITTE DONDERDAG
DOOR VGB WIJNBERG
 

 

Vanuit de kerk bracht elk van de 6 leerjaren een leeg bord aan. Nog te veel mensen in onze wereld hebben nood aan gezond voedsel, willen ze daarmee zeggen. Toch wordt volgens sommige cijfers 33% van de voedselopbrengst nodeloos verspild of slecht gebruikt. Dus hebben we ook honger naar goede wil om het beschikbare voedsel goed te verdelen.

Witte Donderdag is voor de leerlingen een dag om een actie te doen die wat geld oplevert voor Broederlijk Delen. Maar in de viering van het Laatste Avondmaal hebben we vooraf onze lege borden gevuld met vriendschap, actie en hulp, moed, solidariteit, liefde, het leven van Jezus . Arno, Hannes, Kwinten, Arrezina, Xena, Alyssa, Lars, Michelle, Lotte, Maya, Félice en Lotte deden na wat de eerste twaalf apostelen ook geleerd hadden: Jezus’ brood en goedheid delen en doorgeven, voor alle leerkrachten en kinderen in de kerk.

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria