Werken kerkplein Wijnberg

 

     

                              RENOVATIE KERKPLEIN WIJNBERG

 

         http://picasion.com/

Alles heeft zijn tijd nodig gehad, van de infoavonden en de inspraakprocedure (waar buren en parochie met de gemeente mee konden nadenken over de ingediende plannen) tot en met de politieke goedkeuring en de aanbesteding. 

4 juni: de eerste bomen worden geveld. Bijna zijn we vergeten hoe het plein met zijn gebroken kiezelstegels en opstekende boomwortels en dicht struikgewas eruitzag.

12 juni: de graafmachines pakken nu ook de 10cm dikke betonlaag onder de plaveien aan, zodat pastorie en sacristie en kerkmuur nu wel erg zichtbaar komen te staan.

17 juni: slechts enkele bomen houden stand voor de huizenrij op het plein.

3 juli: het kerkplein is opgevuld met teelaarde, de nieuwe paden zijn geŽffend met grindkeien. Het graafwerk verschuift naar de zijkant, waar er groene ruimte bijkomt en de Oleanderstraat versmalt om de snelheid af te remmen in de omgeving van de twee lagere scholen. Het erg warme weer heeft als voordeel dat er geen vertraging is door regen, zodat tegen het bouwverlof het afbreken voorbij is.

Half augustus begint volop het opnieuw aanleggen van de hele omgeving.

4 september: het wandelpad en voetpad en het plein aan de voorkant krijgen hun funderende laag keien. Intussen siert een weelderige plantengroei het plein tussen toren, kerk en pastorie. Hier zal nog maaiwerk en grondige ontworteling nodig zijn, voor men in oktober het grasveld met zones voor seizoenbloemen kan afwerken.

In de 2de, 3de en 4de week van september giet men beton voor de paden, legt men de nieuwe klinkers en wordt het voorplein gebetonneerd. Voorziene einddatum bij goed weer: eind oktober, zodat de vieringen vanaf Allerheiligen weer zonder hinder verlopen.

Overigens onze waardering voor aannemer en gemeente, dankzij wie de kerk continu toegankelijk bleef. Al vroegen putten, keien en hoge randen van de kerk-gangers wel extra tijd om te doorgronden wat de veiligste route was.   

 

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria