50 Jaar PArochie
Maria Onbevlekt
Hart van Maria
 

  Toen vijftig jaar geleden, op 25 augustus 1959, de Wijnbergparochie onder de
  naam "Onbevlekt Hart van Maria" officieel werd opgericht waren er ongeveer
  1.800  inwoners. In het jaarboek van het Bisdom Brugge 2009 staat onze parochie
  met 4.557 inwoners vermeld.

  Heel die periode is de parochie op vele vlakken ontwikkeld.
  Met E.H. Maurits Lauwers, in 1959 tot eerste pastoor benoemd en sedert 1968 met
  medepastoor E.H. Noël Reynaert, ontstond een geweldige dynamiek. Met een
  schare vrijwilligers en opbrengsten van de "Wijnbergschool" werden een noodkerk
  en een parochiaal centrum opgericht.

  In 1969 werd de plaatselijke KWB gesticht, in 1964 de Kroonwacht
  (later Meisjeschiro), in 1967 de wielerclub ´Ter Wijnberg, in 1971 de Bond Derde
  Leeftijd en in 1973 het Gemengd koor De Wijnberg. Ondertussen werden de
  bouwwerken voor de nieuwe kerk aangevat, die in november 1969 in gebruik werd
  genomen. Op 15 maart 1982 overlijdt onverwacht pastoor E.H. Lauwers.
  Met de aanstelling van E.H. André Herman als tweede pastoor komt het parochiale
  leven, dat was stilgevallen, terug op dreef. Er wordt gestart met een parochiale
  werkgroep. De "Geloofsdagen" brengen een nieuwe dynamiek op gang met het
  ontstaan van een Bijbelgroep en verscheidene werkgroepen. Kerstspel in de Kerk,
  jeugdvieringen, vakantiemissen, Sterrestoet, kerstzingen door kinderen : allemaal
  innovaties van de tachtiger- en negentigerjaren. Hoogtepunt was wellicht
  "Kerk van de maand" in november  1999. Op 7 maart 2002 neemt E.H. Herman
  afscheid van zijn parochie als tweede en tevens laatste residerende pastoor.
  Voortaan behoort de Wijnbergparochie tot de federatie Wevelgem.

  Op 16 juni 2002 wordt een parochiaal team van drie leken aangesteld dat samen
  met de respectieve pastores E.H. Jonckheere, E.H. Devolder, E.H. Frenay en
  E.H. Parmentier het beleid van de parochie voert.

  Op zaterdag 26 september 2009 werd 50 jaar parochie Onbevlekt Hart van Maria
  en 40 jaar kerkgebouw gevierd.
  Om 17 uur was er in de kerk een Jubileum Jubileumviering, voorgegaan door
  Mgr. Vangheluwe. Het gemengd koor "De Wijnberg" in samenwerking met het
  koor "Singhet Fro" uit Mere brachten de uitvoering van "Missa Sancti Martini"
  van J. de Coster.
  Naar aanleiding van "50 jaar Wijnbergparochie" werd in de Wijnbergkerk een
  tentoonstelling opgezet die een beeld bracht van die voorbije 50 jaar.
  Uit de archieven werden foto´s en documenten opgediept die, dank zij de hulp van
  de Heemkring Wibilinga, een overzicht brachten van de Wijnbergparochie.
  Ook het verenigingleven werd belicht.

 
 


 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria